Nastavak radova u Ulcinju

CEDIS nastavlja sa radovima na uklapanju trafostanice 35/10 kV „Novi Ulcinj“, zbog čega je neophodna obustava saobraćaja na dionicama gdje se polažu kablovski vodovi.

Zbog navedenih radova, u periodu od 04. do 11. maja, za ulicu (pored zgrade CEDIS-a) koja spaja ul. Majke Tereze i ul. Simona Filipaja, važi potpuna obustava saobraćaja.

Za navedeni period važi poptuna obustava saobraćaja i za ulicu Kadi Husein Mujali, do skretanja za ulicu Radovana Zogovića.

U periodu do 11. maja radovi će se izvoditi i u ulici Hafiz Ali Ulqinaku (prema Maloj Plaži), gdje nije neophodna poptuna obustava, već će se saobraćaj odvijati jednom trakom naizmjenično.

Radovi na sanaciji saobraćajnica koje su raskopane u prethodnom periodu, zbog aktivnosti na izgradnji kablova za TS „Novi Ulcinj“, biće završeni do 10. maja.

Podsjećamo, da se radovi izvode u cilju bržeg završetka izgradnje TS 35/10 kV „Novi Ulcinj“, čija ukupna vrijednost, uključujući i cijenu gradnje tri 35kV i sedam 10kV kablovskih vodova, iznosi oko dva  miliona eura.

Gradnjom ovog objekta direkno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati 3073 potrošača sa područja: Pinješa, Nove Mahale, Metriza, Prisana, Starog Grada, kao i hoteli Albatros, Mediteran i Holegro. Takođe, bolje napajanje može očekivati i 5527 potrošača sa područja užeg gradskog jezgra , usljed rasterećenja trafostanice 35/10kV “Grad”, koja godinama unazad tokom špica sezone radi u režimu preopterećenja.

Molimo gradjane, vlasnike automobila da svoja parkirana vozila uklone sa pomenutih dionica prije početka radova.

Apelujemo na razumijevanje i strpljenje, jer CEDIS preduzima sve neophodne aktivnosti u cilju što efikasnijeg završetka projekta, čija je realizacija u interesu svih građana Ulcinja.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio