19.07.2021.

CDM Portal: Za 10 dana u Ulcinju ukradeno 22.000 eura struje

Za desetak dana, koliko je prošlo od kada su najavili akciju suzbijanja neovlašćenog korišćenja struje, CEDIS već bilježi prve rezultate. Tako je samo kontrola u Ulcinju pokazala da je u najjužnijoj crnogorskoj opštini, u tom periodu, ukradeno oko 22.000 eura struje.

“Aktivnosti smo počeli kontrolama na području Ulcinja, a nastavili u Baru i Budvi. Pripreme za kontrolu su rađene na osnovu podataka iz AMM sistema (sistem pametnih brojila) koji locira kritične reone, a ekipe na terenu su dobijale instrukcije i od ostalih sektora koji su obrađivali veliki broj pritužbi na kvalitet napajanja zbog nelegalnih potrošača. Na osnovu ovih podataka izvršeno je oko 450 kontrola i za svega nekoliko dana samo na području opštine Ulcinj obračunato je više od 200.000 kWh neovlašćeno preuzete električne energije”, kazao je Dnevnim novinama rukovodilac Sektora za mjerenje CEDIS Ivan Stešević.

Ivan Stešević

Dani praznika su, kaže, donekle usporili aktivnosti, pa su prilikom vanrednih kontrola na Cetinju kod dva privredna subjekta otkrili mehanička oštećenja brojila. To je za posljedicu imalo u jednom slučaju isključenje brojila i nemogućnost registrovanja utrošene struje, dok su ostale kontrole u toku.

Inače, podaci CED1Sa pokazuju da su do sada struju najviše krali građani Nikšićai Plužina, gdje je evidentiran najveći procenat ukupnih gubitaka od oko 17 procenata.

“U periodu od 2016. godine obračunato je ukupno oko 86 miliona kWh po osnovu neoviašćeno preuzete električne energije ili 8,7 miliona eura, od čega je naplaćeno oko 70 odsto, dok je najveći procenat ukupnih gubitaka od 17,30 odsto u 2020. i 17,69 odsto tokom šest mjeseci tekuće godine evidentiran na području opština Nikšić i Plužine”, pojasnio je Stešević, dodajući da se iznos obračunate neoviašćeno preuzete električne energije ne podudara sa stanjem na terenu, te da je zapravo ukradene struje znatno više.

Rukovodilac Sektora za mjerenje je pojasnio da se u Zakonu o energetici pod “neovlašćenim korišćenjem električne energije” podrazumijeva samovoljno priključenje korisnika na distributivni sistem električne energije ili instalaciju drugog kupca, korišćenje energije bez ili mimo mjernih uređaja, neoviašćeno izvođenje intervencija na mjernim uređajima, čime se onemogućava pravilno registrovanje utrošene energije, zatim samovoljno priključenje nakon obustave isporuke električne energije zbog neovlašćene potrošnje ili neplaćanja računa za utrošenu energiju, kao i korišćenje električne energije nakon raskida ili isteka ugovora o priključenju ili ugovora o snabdijevanju.

“Sve navedene radnje predstavljaju neoviašćeno korišćenje električne energije, koje se pravno tretira kao krivično djelo protiv imovine, odnosno krađa”, precizirao je Stešević.

Kada na terenu ekipa utvrdi neovlašćene aktivnosti, propisi obavezuju na obustavu isporuke električne energije korisniku.

“Slijedi sačinjavanje elaborata o nepravilnostima i zapisnika, plombiranje mjesta priključka i shodno propisima utvrđivanje i naplata pričinjene štete u visini obračunate neoviašćeno preuzete električne energije. Ovdje bih naročito istakao da se obračun vrši u skladu sa Metodologijom za obračunavanje i naplatu neoviašćeno preuzete električne energije, shodno kojoj obračunati iznos ‘kada vas uhvate na djelu’ znatno premašuje eventualne ‘uštede’ koje korisnik smatra da ostvaruje ovakvim načinom priključenja. Nakon utvrđenog obračuna, predmet se predaje Sektoru za pravne poslove na dalje postupanje”, kazao je on.

U slučaju da korisnik odbije da plati iznos obračunat po osnovu neovlašćenog korišćenja električne energije CEDIS, nezavisno od Sektora mjerenja, dužan je da pokrene prinudnu naplatu.

Stešević je govoreći o gubicima na mreži kazao da su oni u kontinuitetu u padu. Tako su ukupni gubici električne energije koji su 2012. godine iznosili 20,13 odsto do 2020. godine svedeni na 12,93 odsto. To je ostvareno, kaže, zahvaljujući značajnim investicijama, posebno projektom ugradnje elektronskih brojila u čiju finalnu fazu planiraju da uđu što prije, kako bi 85 odsto crnogorskog konzuma bilo pokriveno ovom naprednom tehnologijom.

“Nivo od 12,93 odsto gubitaka na mreži predstavlja ukupne gubitke, odnosno sumu tehničkih i komercijalnih gubitaka, od čega 8,43 odsto za 2020. i 8,30 odsto za 2021. godinu Regulatorna agencija za energetiku priznaje kao opravdani trošak. Nije na odmet ponavljati da su tehnički gubici posljedica funkcionisanja distributivnog sistema električne energije i dio su cijene električne energije svuda u svijetu, dok sve preko navedenog procenta (8,30 odsto za 2021. godinu) predstavlja isključivo trošak kompanije i mahom je posljedica neovlašćenog korišćenja električne energije”, kazao je on.

Po mišljenju Steševića, za redukciju gubitaka na raspolaganju su im dvije mogućnosti.

“Jedna je investiciona aktivnost koja je izuzetno dinamična imajući u vidu iznos od preko sto miliona eura koji je uložen u AMM projekat, uključujući i ostale vrijedne projekte. Druga mogućnost jeste suzbijanje neovlašćenog korišćenja električne energije. Upravo na ovom planu smatramo da se može uraditi više, zbog čega smo početkom mjeseca pokrenuli akciju suzbijanja neovlašćenog korišćenja električne energije koja će biti sprovođena na području svih crnogorskih opština, a trajaće dovoljno dugo za neutralisanje svih vidova neovlašćene potrošnje”, ocjenjuje.

Suzbijanje krađe struje, zaključuje, izuzetno je značajno koliko za kompaniju, toliko i za građane. Da su toga svjesni i sami građani, potvrđuje podatak da kompanija već bilježi znatan broj korisnika koji je prijavljivao neovlašćenu potrošnju, zbog čega su i aktivirali posebnu imej adresu neovlascenapotrosnja@cedis.me, putem koje se anonimno može zahtijevati kontrola mjernog mjesta zbog sumnje na neovlašćenu potrošnju.10.07.2021

Dan portal: Problemi CEDIS-a: Za pet godina ukradena struja vrijedna 8,7 miliona eura

Od ukupnog iznosa neovlašteno potrošene električne energije, naplaćeno je 70 odsto, što je oko šest miliona eura, kazali su iz CEDIS-a “Danu” i podsjetili da se neovlašćeno preuzimanje energije tretira kao krađa

Od 2016. godine obračunato je ukupno 86 miliona kilovat-sati (kWh) po osnovu neovlašćeno preuzete električne energije ili 8,7 miliona eura, od čega je naplaćeno oko 70 odsto, što je iznos od šest miliona eura, saopštili su “Danu” iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

– Od početka tekuće godine do 30. juna obračunato je 8.597.316 kWh po osnovu neovlašćeno preuzete električne energije ili oko milion i 50 hiljada eura od čega je naplaćeno oko 71 – precizirali su iz CEDIS-a.

Rukovodilac operativne direkcije CEDIS-a Vladimir Ivanović kazao je da je tokom 2019. godine po osnovu neovlašćenog korišćenja električne energije, obračunato 15.741.172 kWh, odnosno oko 1,5 miliona eura od čega je naplaćeno preko 80 odsto.

VLADIMIR IVANOVIĆ

– Prethodne godine je obračunato oko 22 miliona kWh ili 2.6 miliona eura, što posmatrano s aspekta ukupnih gubitaka ne znači da je bilo više slučajeva neovlašćene potrošnje, već da je više slučajeva otkriveno. Dakle, šteta je milionska i to na godišnjem nivou i prevazilazi iznose koji su evidentirani, odnosno, disproporcije između isporučene i izmjerene električne energije prevazilaze ono što je obračunato kao neovlašćena potrošnja. Upravo zato je i neophodna kontinuirana i energična akcija s ciljem da se postepeno i konačno iskorijene nelegalne aktivnosti na distributivnoj mreži – poručio je Ivanović.

ŠTETA JE MILIONSKA I TO NA GODIŠNJEM NIVOU I PREVAZILAZI IZNOSE KOJI SU EVIDENTIRANI, REKAO JE IVANOVIĆ

Pojasnio je da se neovlašćeno korišćenje električne energije tretira kao krivično djelo protiv imovine, odnosno – krađa.

– Shodno propisima, neovlašćeno korišćenje električne energije podrazumijeva: samovoljno priključenje korisnika na distributivni sistem električne energije ili instalaciju drugog kupca, korišćenje energije bez ili mimo mjernih uređaja, neovlašćeno izvođenje intervencija na mjernim uređajima, čime se onemogućava pravilno registrovanje utrošene energije, samovoljno priključenje nakon obustave isporuke električne energije zbog neovlašćene potrošnje ili neplaćanja računa za utrošenu energiju, kao i korišćenje električne energije nakon raskida ili isteka ugovora o priključenju ili ugovora o snabdijevanju. Kada na terenu ekipa otkrije neovlašćene aktivnosti na mjernom mjestu postupanje je propisano pravilima za sprovođenje postupka za otkrivanje, utvrđivanje i sprečavanje neovlašćenog korišćenja električne energije, a obračun metodologijom za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije – precizirao je Ivanović.

AKCIJA ODMAH DALA REZULTATE

CEDIS je početkom sedmice krenuo u akciju suzbijanja nelegalne potrošnje električne energije, koja utiče negativno i na kvalitet napajanja legalnih potrošača.

– Aktivnosti smo započeli kontrolama na području Ucinja. Od oko 430 izvršenih kontrola tokom prethodna tri dana, kod sedam korisnika je ustanovljena neovlašćena potrošnja (djelovi instalacija objekata priključeni na mrežu mimo brojila na plažnim barovima i objektima za izdavanje smještaja), a kod 11 objekata samovoljno priključenje na mrežu. Kod jednog kontrolisanog hotela otkriveno je brojilo bez zaključenog ugovora o snabdijevanju, što propisi tretiraju kao neovlašćeno korišćenje električne energije i koje je u periodu od 5-6 godina koliko je u sistemu bez ugovora registrovalo oko 25.000 kWh električne energije. Dakle, za svega tri dana kontrolnih aktivnosti, samo na području opštine Ulcinj, obračunato je oko 185 hiljada kWh neovlašćeno preuzete električne energije. Detaljne kontrole mjernih mjesta su u toku, a o rezultatima ćemo blagovremeno obavještavati javnost. Cilj je nulta tolerancija na nelegalne aktivnosti na mreži za distribuciju električne enegije i to na području svih crnogorskih opština – rekao je Ivanović.

Istakao je da je CEDIS dužan da u slučaju otkrivanja neovlašćenog korišćenja električne energije obustavi isporuku električne energije korisniku, sačini elaborat o nepravilnostima i zapisnik, plombira mjesto priključka plombom CEDIS-a, upozna korisnika s pravima i obavezama i upozori da u slučaju samovoljnog priključenja čini krivično djelo, shodno propisima utvrdi i naplati pričinjenu štetu u visini obračunate, neovlašćeno preuzete električne energije.

– Nakon utvrđenog obračuna, predmet se predaje sektoru za pravne poslove na dalje postupanje. U slučaju da korisnik odbije da plati iznos obračunat po osnovu neovlašćenog korišćenja električne energije, CEDIS je dužan da pokrene prinudnu naplatu – zaključio je Ivanović.05.07.5021.

CEDIS KREĆE U AKCIJU SUZBIJANJA NEOVLAŠĆENOG KORIŠĆENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

CEDIS kreće u opsežnu akciju suzbijanja neovlašćene potrošnje električne energije na području svih crnogorskih opština. Specijalizovane ekipe obilaziće mjerna mjesta u okviru trafo-reona gdje su uočene disproporcije između isporučene i izmjerene električne energije.

Neovlašćena potrošnja električne energije za posledicu prije svega ima smanjenje stepena sigurnosti i kvaliteta u napajanju, zbog čega usljed nelegalnih radnji neodgovornih pojedinaca može doći do problema u napajanju za one koji su legalno priključeni i redovno izmiruju obaveze za električnu energiju. Upravo su prava naših korisnika i uvođenje u legalne okvire svih aktivnosti na distributivnoj mreži centralni motiv ove akcije, koju ćemo sprovoditi energično i dosledno”, kazao je rukovodilac Operativne direkcije, Vladimir Ivanović.

CEDIS raspolaže najmodernijom opremom za utvrđivanje neovlašćenih aktivnosti na mjernim mjestima, dok radnje na terenu sprovode stručne ekipe sa višegodišnjim iskustvom, upoznate sa svim vidovima neovlašćenog preuzimanja električne energije i detaljnim informacijama o karakteristikama konzuma, naročito o problematičnim područjima.

“Osim toga, CEDIS je u prethodnom periodu pokrenuo niz projekata, sa akcentom na Projekat ugradnje elektronskih brojila, zahvaljujući čemu su gubici električne energije koji su 2012. godine iznosili 20,13 odsto, do 2020. godine smanjeni na 12.93 odsto. Međutim finansijska šteta po CEDIS je i dalje visoka, a i pored toga što se ovi gubici ne prelivaju na račune potrošača električne energije, opterećuju poslovanje i investicionu aktivnost Kompanije, a mogu se negativno odraziti na dugoročnu održivost popusta rezervisanih za redovne platiše”, kazao je Ivanović.

Zakon o energetici zabranjuje neovlašćeno korišćenje električne energije i obavezuje CEDIS da ukoliko utvrdi krađu, bez prethodnog upozorenja, obustavi isporuku električne energije korisniku. Dalje postupanje propisano je Pravilima za sprovođenje postupka za otkrivanje, utvrđivanje i sprečavanje neovlašćenog korišćenja električne energije i Metodologijom za obračun i naplatu neovlašćeno preuzete električne energije. U periodu od 2016. godine obračunato je ukupno oko 86 miliona kWh po osnovu neovlašćeno preuzete električne energije ili 8.7 miliona eura, od čega je naplaćeno oko 70 odsto.

U prethdnom periodu putem korisničkih servisa CEDIS-a značajan broj korisnika je prijavljivao neovlašćenu potrošnju, zbog čega je aktivirana i posebna mail adresa: neovlascenapotrosnja@cedis.me, putem koje se anonimno može zahtijevati kontrola mjernog mjesta zbog sumnje na neovlašćenu potrošnju.

Shodno propisima neovlašćeno korišćenje električne energije podrazumijeva: samovoljno priključenje korisnika na distributivni sistem električne energije ili instalaciju drugog kupca, korišćenje energije bez ili mimo mjernih uređaja, neovlašćeno izvođenje intervencija na mjernim uređajima čime se onemogućava pravilno registrovanje utrošene energije, samovoljno priključenje nakon obustave isporuke električne energije zbog neovlašćene potrošnje ili neplaćanja računa za utrošenu energiju, kao i korišćenje električne energije nakon raskida ili isteka ugovora o priključenju ili ugovora o snabdijevanju.

CEDIS će u narednom periodu, kao i do sada, nastaviti i na investicionom planu da djeluje i implementira savremene tehnologije, kako bi se pojednostavila i unaprijedila analiza prikupljenih podataka sa mjernih mjesta, a u cilju preciznijeg lociranja gubitaka na distributivnoj mreži. U planu je se proširenje III faze Projekta ugradnje elektronskih brojila na daljinsko očitavanje (AMM) kao i nabavka IT sistema za upravljanje podacima sa mjernih mjesta.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio