Novi dispečerski centar za područje Nikšića i Plužina

U Nikšiću je danas otvoren novi lokalni Dispečerski centar za upravljanje 10 i 0,4 kV mrežom na području Nikšića, Vilusa, Grahova, Golije i Plužina (Region 1). Funkcionisanje Dispečerskog centra u novom, savremeno opremljenom prostoru, značajno će doprinijeti povećanju stabilnosti rada  elektrodistributivnog sistema, kao i efikasnijoj komunikaciji izmedju sektora za upravljanje i održavanje sistema.

“Novi centar će omogućiti brže i efikasnije reagovanje na mreži, naročito u vanrednim situacijama koje su prateći dio posla u elektroenergetskom sistemu. Takođe, efikasnijim otklanjanjem kvarova,  umnogome će se smanjiti vrijeme trajanja prekida, što je i naš krajnji cilj”, istakao je Vojislav Čanović, šef Službe za lokalno upravljanje mrežom Regiona 1.

Vojislav Čanović

 

U Dispečerskom centru u Nikšiću radiće šest dispečera u smjenskom radu od 12 sati. Rad dispečera na upravljanju mrežom i koordinaciji aktivnosti za oko 20 terenskih ekipa organizovan je 24 časa dnevno. Značaj organizovanja Dispečerskog centra dodatno potvrđuje i dosadašnji, dnevni prosjek od preko 100 poziva korisnika upućenih dispečerima u Regionu 1.

 

“Posao dispečera je izuzetno odgovoran i zahtjevan, a njihov osnovni zadak jeste da upravljaju 10 kV i 0,4 kV mrežom. Pored toga, odobravaju i depeše za rad, izdaju dozvole za rad, koordiniraju poslove ekipa, donose odluke o promjenama uklopnog stanja na mreži, a sve sa ciljem da što manji broj korisnika ostane bez napajanja električnom energijom, usljed kvarova i ostalih problema na mreži. Osim toga, dispečer vrši prijem kvarova, prosleđuje informaciju o kvarovima nadležnima iz službi održavanja i mjerenja i prati realizaciju otklanjanja kvarova“, naglasio je Čanović.

 

Region 1 (opštine Nikšić i Plužine) obuhvata konzum od preko 34 hiljada korisnika, a upravlja se sa više od 600 trafostanica naponskog nivoa 10/0,4 kV, kao i deset trafostanica 35/10 kV i tri 35/0,4 kV naponskog nivoa. Na površini koju obuhvata nikšićka opština (3000 km2), raspoređeno je 150 km nadzemnih i devet km kablovskih 35 kV vodova, kao i 650 km nadzemnih i 70 km kablovskih 10 kV vodova, uz to i oko 1500 km nadzemne i 60 km kablovske 0.4 kV mreže.

 

„Po principu dispečerskog centra za Podgoricu i Danilovgrad, kao i ovoga sada u Nikšiću, nastojaćemo da u narednom periodu organizujemo sličan centar i u Regionu 3 (Berane, Plav, Gusinje, Petnjica, Andrijevica i Rožaje) “, istakao je šef Centra za lokalno upravljanje mrežom, Slobodan Kovačević i dodao “da će se zahvaljujući novom Centru mnogo kvalitetnije obavljati posao, dok će ažuriranje podataka biti podignuto na viši nivo. Takođe, dispečeri neće biti opterećeni radnim zadacima u samoj trafostanici koji su vezani za isključenja i uključenja.”

 

Nove prostorije lokalnog Dispečerskog centra nalaze se u upravnoj zgradi Regiona 1 u Nikšiću i opremljene su osnovnom tehnikom za rad dispečera.

Ključni faktor stabilnog elektrodistributivnog sistema je efikasno upravljanje mrežom. Svakodnevnim praćenjem opterećenja na mreži, analizama i snimanjima stanja na trafostanicama i vodovima, sistem se čuva od preopterećenja, a korisnicima se obezbjeđuje kvalitetno napajanje električnom energijom.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio