Odgovor menadžmenta CEDIS-a na obraćanje Predraga Bogetića

Umjesto što preko političkih partija i medija pokušavaju da opravdaju svoje propuste bivši rukovodilac Predrag Bogetić i šef Službe na čija se ‘’dobronamjerna’’ upozorenja poziva u obraćanju, treba da odgovore na sledeća pitanja:

– Zašto su u novembru 2020. godine donijeli odluku da Odboru direktora predlože nabavku nedostajućih količina samo za prva tri mjeseca 2021. godine (januar,februar i mart) po cijeni od 47,3 eura, a ne za cijelu godinu po gotovo identičnoj cijeni?

 

Tabela 1. Kretanje cijena fjučersa za 2021. godinu tokom novembra 2020. godine.

 

-Zašto su baš 2020. godine odlučili da ne nabave kompletne procijenjene količine električne energije za pokrivanje gubitaka za narednu godinu, kad su to radili godinama unazad?

-Da li je znajući da će uskoro doći do smjene rukovodstva  svjesno donio odluku da predloži nabavku preostalih količina električne energije samo za prva tri mjeseca 2021. godine?

-Da li bi odluke bile potpuno drugačije da nije znao da uskoro više neće biti na toj poziciji?

-Da li je prethodnom rukovodstvu predložio ili planirao da predloži nabavku kompletnih količina za 2021. godinu?

-Da li je pod nečijim pritiskom od toga odustao i predložio nabavku nedostajućih količina električne energije samo za prva tri mjeseca?

U svojim dopisima i analizama koje šalju političkim partijama i medijima kolege Bogetić i bivši šef Službe se stalno pozivaju na podatak koliko je energije nabavljeno (70%, 74%, 75%..), a nikako da kažu zašto preostalih 30 ili 25% nije nabavljeno, u najpovoljnijoj godini za nabavku eleketrične energije na tržištu zbog početka pandemije. Na ovo pitanje se teško može dati logično objašnjenje, naročito kad se analiziraju prethodne nabavke bivšeg rukovodstva.

Nabavka za 2018. godinu: Ugovor je sklopljen 28.12.2017.god. za procijenjenih 100% potrebnih količina, 353 379MWh po cijeni od 48,71€/MWh. Isporučilac EPCG.

Nabavka za 2019. godinu: Ugovor je sklopljen 20.12.2018. god. za procijenjenih 100% potrebnih količina, 344 360MWh po cijeni od 60,60€/MWh. Isporučilac EPCG.

Nabavka za 2020.godinu: Ugovor je sklopljen 15.11.2019. god. za procijenjenih 100% potrebnih količina, 340 684MWh po cijeni od 55,67€/MWh. Isporučilac EPCG.

U ranijim godinama su sklapani ugovori po cijenama 48,71, 60,60 i 55,67€/MWh za kompletne količine, a krajem 2020. godine čak i cijena od 47€/MWh nije bila dovoljno dobra za nabavku preostalih količina za 2021. godinu. Samo ovi podaci su dovoljni za objektivno donošenje zaključka koliko je profesionalna, stručna i odgovorna bila odluka bivšeg rukovodioca i šefa Službe.

Dokaz da je ovo svjesno urađeno je i obrazloženje koje je tadašnji rukovodilac Sektora za upravljanje mrežom Predrag Bogetić dao prilikom predlaganja nabavke 50% potrebnih količina za 2021. godinu u martu 2020. godine, kada su cijene zbog početka pandemije pale do nivoa od 53€/MWh. U obrazloženju u omotnici prema Odboru direktora za pomenutu javnu nabavku se navodi da su trenutne cijene veoma povoljne, da su niže od regulatorno odobrene i da su povoljnije od iznosa koji su plaćani u prethodnim godinama. Zbog svega toga se predlaže da se pristupi nabavci 50% električne energije za 2021. godinu. Zbog drastičnog pada cijene u tim danima ugovor je sklopljen po cijeni od 52,03€/MWh. Krajem iste godine cijena pada i ispod 47€/MWh, ali odjednom postaje nedovoljno dobra za nabavku preostalih količina od  50%.

Za poslovanje CEDIS-a je svaka cijena ispod regulatorno odobrene bila izuzetno povoljna, a imajući u vidu kakvo je trenutno stanje na tržištu i zakonska regulativa ona će praktično biti nedostižna u godinama koje dolaze.

Da li je kao odgovorni Rukovodilac koji se dugo bavio ovim poslom znao da je u trenutku kada je predlagao nabavku prva tri mjeseca, cijena fjučersa za cijelu 2021. godinu bila čak 6,1 eura ispod regulatorno odobrene cijene za 2021. godinu? To nije bilo teško izračunati 53,392 eura (odobrena cijena za 2021. godinu)-47,22 eura (cijena na berzi) je 6,1 euro.

Da li je u tom trenutku analizirao kretanje cijena fjučersa u prošlosti? Ako jeste lako bi došao do podatka da se ova cijena za kupovinu fjučersa za narednu godinu veoma rijetko mogla postići u prethodne 3 godine (i to u martu 2020. godine zbog početka pandemije, a prije toga zadnji put početkom 2018. godine)? Šta je u svojim projekcijama u tom trenutku očekivao?

Veoma je neobično što su isti ti ljudi našli za shodno da analiziraju, savjetuju i kritikuju novo rukovodstvo zašto odmah nakon stupanja na dužnost nije pristupilo nabavci električne energije za preostali dio godine po cijenama od oko 80 eura i više po MWh.

Naravno da bi novo rukovodstvo to uradilo da je znalo da će do ovakvog skoka cijena doći, ali je to bilo nemoguće predvidjeti, kao što u svom obraćanju i kaže kolega Bogetić. U tom trenutku je veoma teško bilo obrazložiti nabavku nedostajućih količina po cijeni od 80 eura i više po MWh, a prethodno to nije htjelo da uradi za 47€/MWh. Neki od razloga su: da je ova cijena skoro 30 eura veća od regulatorno odobrene, da do tog trenutka CEDIS nikad nije sklopio ugovor po cijeni većoj od 60,6€/MWh i da su u tom trenutku već dostignute ekstremno visoke cijene fjučersa na berzi. Jasno je da odluke da se zaključe ugovori na duže od mjesec dana ili kvartala veoma teško donose, ako je cijena značajno viša od regulatorno odobrene, o čemu svjedoči i ponašanje svih regulisanih subjekata, u ovoj oblasti kod nas i u regionu.

Iz svega gore navedenog je jasno da je nabavka nedostajućih 25% bila odgovornost i obaveza prethodnog rukovodstva koju su oni namjerno propustili krajem 2020. godine (prvi put od osnivanja CEDIS-a) i prebacili na novo rukovodstvo, koje je nakon toga bilo prinuđeno da te količine nabavlja po ekstremno visokim cijenama usled poremećaja na tržištu električne energije.

Drastičan rast cijena je očito mnogo obradovao dio bivšeg rukovodstva i odmah su počeli da snabdijevaju medije i političke partije informacijama i analizama koliki će gubitak CEDIS-a biti u 2021. godini. Ovo su radili iako su bili potpuno svjesni stanja na tržištu i svojih propusta, sa namjerom da krivicu za poremećaje na tržištu električne energije i svoje propuste predstave kao greške novog rukovodstva.

Menadžment smatra da je ova tema dovoljno eksploatisana te da je svakom dobronamjernom jasno iz kojih razloga je nastao gubitak u poslovanju za 2021. godinu, te da bi svaka dalja polemika po ovom pitanju nanosila štetu kompaniji, čemu nažalost teže neki zaposleni koji se trude da svakog dana objave po jedan tekst u različitom mediju, pa i po cijenu da se radi o jednom te istom sadržaju.

 

MENADŽMENT CRNOGORSKOG ELEKTRODISTRIBUTIVNOG SISTEMA

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio