Održavanje mreže i objekata u avgustu koštalo oko 300 hiljada

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u avgustu preuzeli ukupno 265.256.215 kWh električne energije, što je oko osam odsto više u odnosu na jul.

Najviše električne energije, ili gotovo 33 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada i Cetinja (Region 2).

Prethodnog mjeseca je očitano ukupno 373.287 mjernih mjesta, ili 93 odsto od ukupnog broja (neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni). Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto.

Ekipe Sektora za održavanje su u avgustu 1.847 puta intervenisale na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektro-energetskih objekata iznosila je oko 303.935 hiljada eura.

Tokom avgusta u Tuzima i na Cetinju, završeni su radovi na izgradnji dva objekta za distribuciju električne energije čija je vrijednost oko 93 hiljade eura. Prethodnog mjeseca pokrenute su i aktivnosti na pribavljanju neophodne dokumentacije za izgradnju 22 objekta na srednjenaponskom i niskonaponskom nivou, ukupne vrijednosti oko milion i 312 hiljada eura. Takođe u toku je i pribavljanje neophodne dokumentacije za izgradnju trafostanice 35/10 kV “Velje Brdo” i 10 kV postrojenja u trafostanici 110/10 kV Kličevo, za čiju realizaciju je planiran iznos od million i 950 hiljada eura.

Na distributivnu mrežu je tokom avgusta priključeno 757 novih korisnika.

Prethodnog mjeseca na području Crne Gore je ugrađeno 1.764 novih, elektronskih brojila. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 315 hiljada, čime je pokriveno oko 78 odsto konzuma.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 399 hiljada korisnika na području Crne Gore.

                                                                                                           

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio