Izvršni direktor

Zoran Djukanović

email: zoran.djukanovic@cedis.me

 

Operativna direkcija

Gvozden Filipović, rukovodilac Direkcije

email: gvozden.filipovic@cedis.me

 

Direkcija za razvoj, pristup mreži i TIS

Ranko Vuković, rukovodilac Direkcije

email: ranko.vukovic@cedis.me

 

Sektor za odnose sa regulatorom, državnim institucijama i korisnicima distributivnog sistema

Sava Ostojić, rukovodilac Sektora

email: sava.ostojic@cedis.me

 

Sektor za ekonomske poslove

Vjera Radović, rukovodilac Sektora

email: vjera.radovic@cedis.me

 

Sektor za komercijalne poslove

Ranko Vojinović, rukovodilac Sektora

email: ranko.vojinovic@cedis.me

 

Sektor za pravne poslove

Zoran Rakočević, rukovodilac Sektora

email: zoran.rakocevic@cedis.me

 

Sektor za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije

Magdalena Vukčević, rukovodilac Sektora

email: magdalena.vukcevic@cedis.me

 

Sektor za zaštitu i usluge

Milan Marjanović, rukovodilac Sektora

email: milan.marjanovic@cedis.me

 

Sektor za upravljanje mrežom

Predrag Bogetić, rukovodilac Sektora

email: predrag.bogetic@cedis.me

 

Sektor za mjerenje

Vladimir Kaludjerović, rukovodilac Sektora

email: vladimir.kaludjerovic@cedis.me

 

Sektor za održavanje

Dragoslav Damjanović, rukovodilac Sektora

email: dragoslav.damjanovic@cedis.me

 

Sektor za razvoj

Saša Milovanović, rukovodilac Sektora

email: sasa.milovanovic@cedis.me

 

Sektor za pristup mreži

Jagoš Pupović, rukovodilac Sektora

email: jagos.pupovic@cedis.me

 

Sektor za IT

Dejan Samardžić, rukovodilac Sektora

email: dejan.samardzic@cedis.me