Servisne informacije za 16.jul

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 16. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Tuzi       -u terminu od 7:30 do   18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja,  Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza,  Kremza, granični prelaz Božaj,  Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, nabom i Barlaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30

Opširnije

Servisne informacije za 15.jul

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15.jula. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Tuzi       -u terminu od 7:30 do   18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Skorać, Arza,  Kremza, granični prelaz Božaj,  Karaula Jagoda i Barlaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

Opširnije

Servisne informacije za 11.jul

Zbog planiranih radova na mreži, u subotu 11. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Pljevlja -u terminu od 6:00 do   8:00 sati: Rudnik Borovica, Katun, Boščinovići, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Mijakovići,

Opširnije

Servisne informacije za 10.jul

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 10. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Tuzi       -u terminu od 16:00 do 17:00 sati: kompleto područje Tuza –centar Tuza, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići,  Selište, Prifte, Pikalje,

Opširnije

Servisne informacije za 09.jul

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 09. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Tuzi       -u terminu od 7:30 do   18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj,  Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.) -u terminu od 7:30 do  

Opširnije

Servisne informacije za 08.jul

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 08. jul, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Tuzi -u terminu od 7:30 do   8:30 sati: kompleto područje Tuza –centar Tuza, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići,  Selište, Prifte, Pikalje,

Opširnije

Servisne informacije za 07. jul

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 07. jul, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Podgorica -u terminu od 09 do 15 sati: Vojna zgrada u Bloku 9, ( 15min iskljucenja ) – u terminu od 08 do 16 sati:  Dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak i dio

Opširnije

Servisne informacije za 06. jul

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 06. jul, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Podgorica – u terminu od 08 do 18 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i  Gola strana –

Opširnije

Servisne informacije za 05. jul

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju 05. jul, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Podgorica – u terminu od 05 do 07 sati: komplet područje Zete, Lješanska nahija, Donji i Gornji Kokoti, Beri i dio Donje Gorice.   Bar – u terminu od 08:15 do 10:45 sati: Luka

Opširnije

Servisne informacije za 04.jul

Zbog planiranih radova na mreži, u subotu 04. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati: Nikšić   -u terminu od 8:00 do   19:00 sati: Lipova Ravan   Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Opširnije