Servisne informacije

  Obavještenje za 24. januar 2018. godine   Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 24. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Podgorica – u terminu od 08:00 do 14:30 sati: dio naselja Kuće Rakića. – u terminu od 09:00 do 12:00 sati: Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača

Opširnije

Servisne informacije

Obavještenje za 23. januar 2018. godine   Zbog planiranih radova na mreži u utorak 23. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Podgorica – u terminu od 08 do 14:30 sati: Hadžaj – Dinoša, Dom zdravlja „Konik“. – u terminu od 09 do 11 sati: dio Blok-a 6 u

Opširnije

Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži u petak 19. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati: Podgorica – u terminu od 8 do 16 sati: Tuzi, Kuće Rakića, Kakaricka Gora, Kuči, Zatrijebač i Koći; – u terminu od 9 do 15 sati – Dom zdravlja na Koniku i naselje oko njega.

Opširnije

Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 18. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Podgorica  – u terminu od 9 do 13 sati-centar Tuzi, Milješ, Šipčanik, Karabučko polje, Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum,  područje Hota, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, Milješ, Dinoša, Ljuljanovići, Cijevna, Kuće Rakića, Tuški

Opširnije

Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 17. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Nikšić – u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Župa (Zagrad). – u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Crnodola. – u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Vitalac. – u terminu od 11:00

Opširnije

Servisne informacije

Obavještenje za 16. januar 2018. godine   Zbog planiranih radova na mreži u utorak  16. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Nikšić                                                                                                                                                                                          – u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Vitalac.   Podgorica – u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga i

Opširnije

Servisne informacije

Obavještenje za 13 i 15. januar 2018. godine   Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak  15. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Cetinje   – u terminu od 8 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići

Opširnije

Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži u petak 12. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati: Cetinje – u terminu od 9 do 15 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva, Zaječina, Mihaljevići, Poseljani i Zaštek. – u terminu od 9 do 13 sati – dio Bajica (Brajanov Kraj). Plav – u terminu

Opširnije

Servisne informacije

Obavještenje za 11. januar 2018. godine   Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak 11. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Cetinje – u terminu od 10 do 15 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva,  Zaječina, Mihaljevići, Poseljani i Zaštek.   Andrijevica – u terminu od 9:30 do 14:30

Opširnije

Servisne informacije

Obavještenje za 10. januar 2018. godine   Zbog planiranih radova na mreži u srijedu 10. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:   Podgorica – u terminu od 10 do 12 sati: ulica Dr. Vukašina Markovića.   Herceg Novi – u terminu od 10 do 14 sati: Savina.   Andrijevica

Opširnije