Počinje rekonstrukcija trafostanice “Centar”

Radovi na rekonstrukciji postrojenja 10 kV trafostanice 35/10 kV “Centar” i zamjena releja na 35 kV postrojenju, otpočeli su danas. CEDIS je za realizaciju toga izuzetno važnog projekta izdvojio oko million i 300 hiljada eura. Nakon rekonstrukcije direktno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati oko 10 hiljada korisnika dijela grada Preko Morače, centar grada, ul.Slobode, Blok 5 i 6, Brijeg Morače, Drač i Pobrežje.

 

Osim mnogostrukih benefita koje ovaj Projekat donosi za napajanja toga vrlo osjetljivog dijela konzuma Podgorice, njime će CEDIS još kvalitetnije odgovoriti zahtjevima koje nosi ubrzani porast broja korisnika toga dijela Glavnog grada.

– Rekonstrukcijom postrojenja 10 kV ne povećava se postojeća snaga od 3×8 MVA. Medjutim, novo postrojenje imaće ukupno 44 ćelije 10 kV što, u odnosu na sadašnje stanje, predstavlja uvećanje od 100 odsto. Ukupan broj planiranih novih vodnih ćelija 10 kV je 35, u odnosu na dosadašnjih 18. Sve ovo omogućiće priključenje novih izvoda 10 kV odnosno, biće moguće prihvatiti prirast potrošnje konzuma ovog dijela Podgorice. Kvalitet opreme koja se ugrađuje je respektabilan. Kroz ovu investiciju, ugradiće se i otpornik za uzemljenje neutralne tačke i režim rada ovog dijela mreže prevodi se iz režima izolovanog zvjezdišta u režim uzemljenog zvjezdišti, objašnjavaju u CEDIS-u.

U predhodnom periodu vezano za TS „Centar“, CEDIS je završio projekat ugradnje dva napojna 35 kV kablovska voda tj. zamijenjen je postojeći napojni kabal iz TS 110/35 kV „Podgorica 1“. Takodje, opremljene su i dvije ćelije 35 kV. Ukupna vrijednost ovih radova iznosila je oko 359.000 eura. Investiciona aktivnost je realizovana i na opremanju jedne ćelije 10 kV. Procijenjena vrijednost je oko 10.000 eura.

Radovi će se izvoditi fazno, a po Ugovoru, rok za njihov završetak je sedam mjeseci od dana uvodjenja Izvodjača u posao, dakle kraj ove godine.

Osim ovog projekta, CEDIS trenutno realizuje projekat izgradnje trafostanica 35/10kV “Velje Brdo”, izgradnju 10kV postrojenja u trafostanici 110/10kV “Kličevo”, rekonstrukcija TS 35/10kV “Kumbor” je u završnoj fazi, dok su u toku pripreme aktivnosti za realizaciju trafostanice 35/10 kV “Duklo” u Nikšiću.CEDIS je za realizaciju navedenih investicija izdvojio oko 4.3 miliona eura.

Paralelno, Crnogorski elektrodistributivni sistem realizuje i aktivnosti u sklopu druge godine projekata revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže na ruralnom području širom Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova na projektima revitalizacije iznosi oko 26 miliona eura.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio