Glavni grad, CEDIS, Direkcija za saobraćaj i Tehnoput MNE rade na prevazilaženju problema u Donjoj Gorici

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, direkor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Srđan Raičević, izvršni direktor CEDIS-a Zoran Đukanović, rukovodilac operativne direkcije CEDIS-a Gvozden FIlipović, koordinator za regionalni razvoj i velike projekte u CEDIS-u Mihailo Radenović, Dušan Kokić iz Direkcije za saobraćaj, kao i predstavnici izvođača radova Tehnoput MNE i nadzornog organa za projekat izgradnje Donjogoričkog bulevara, sastali su se danas kako bi zajednički razmotrili dinamiku izvođenja radova i eventualne izazove sa kojima se suočavaju svi subjekti uključeni u realizaciju ovog kapitalnog projekta.

Na sastanku je konstatovano da, budući da se radi o veoma kompleksnom projektu čija realizacija podrazumijeva izmještanje velikog broja instalacija – vodovodnih, elektro, itd, sve ovo pravi dodatne probleme izbođačima radova, pa se na terenu svakog dana dešava veliki broj nepredviđenih situacija koje usporavaju dinamiku izvođenja radova i stvaraju smetnje u svakodnevnom funkcionisanju građana ovog dijela Podgorice. Takođe, treba imati u vidu i činjenicu da na ovoj trasi saobraćaj ne smije biti obustavljen niti u jednom segmentu, što je dodatna otežavajuća okolnost.

Jedan od najvećih problema na ovoj trasi puta je čest prekid napajanja električnom energijom za oko 1.700 korisnika ovog dijela Grada,  pa su razmatrani načini kako bi se ovaj problem riješio što kvalitetnije, a na obostrano zadovoljstvo građana i izvođača radova. Kako bi se u narednom periodu ove situacije svele na minimum, dogovoren je novi način organizacije rada gradilišta koji će radnicima omogućiti da sa dodatnom pažnjom pristupe izvođenju radova u neposrednoj blizini instalacija. Takođe, radiće se na postavaljanju novog naponskog kabla sa ciljem da se stvore tehnički uslovi za alternativno napajanje u slučaju da u narednom periodu dođe do prekida napajanja električnom energijom. Ovaj kabal biće u dijelu razdjelnog ostrva, kako bi u svakom momentu bio dostupan i rad na njemu ne bi ometao ni saobraćaj, niti izvođenje radova.

Takođe, dogovoreno je da CEDIS, kao i do sada, na raspolaganje stavi sve svoje resurse  u cilju brzog reagovanja i stvaranja uslova za što hitnije uvođenje alternativnog napajanja za korisnike ovog dijela Grada, a da Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice preuzme koordinisanje svim ostalim subjektima, kako ne bi došlo ni do nepredviđenih kvarova u dijelu ostale infrastrukture.

Budući da se radi o složenom problemu, pogotovo imajući u vidu da elektorenergetski kablovi mogu direktno ugroziti živote pojeidnaca koji rade na terenu, Glavni grad, CEDIS i svi ostali subjekti uključeni u realizaciju ovog projekta izvinjavaju se građanima i mole za razumijevanje, jer ovi procesi zahtijevaju više i vremena i pažnje, ali svi zajednički radimo na tome da ovakvih slučajeva bude što manje u narednim periodu i da se ovaj kapitalni projekat vrijedan oko 10 miliona eura, što kvalitetnije realizuje na zadovoljstvo svih.

Preuzeto sa: www.podgorica.me

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio