Potpisivanje Ugovora o priključenju na distributivni sistem

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) još jednom poziva 1.268 korisnika kod kojih se mjeri snaga (institucije, kompanije, mala i srednja preduzeća) da do 31. decembra ove godine potpišu Ugovor o priključenju na distributivni sistem električne energije, u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije koja će se primjenjivati od 1. januara 2018. godine, a koju  je donijela Regulatorna  agencija za energetiku.

Obavještavamo korisnika da ukoliko ne ispoštuju ovu zakonsku obavezu, o kojoj su više puta  bili obavještavani od strane CEDIS-a,  i ne potpišu Ugovor može doći do povećanja računa za utrošenu električnu energiju, kao i mogućih isključenja sa elektrodistributivne mreže.

Zato još jednom pozivamo korisnike (institucije, kompanije, mala i srednja preduzeća) kod kojih se mjeri snaga, a koji do sada, nijesu potpisali Ugovor da to urade do kraja 2017. godine, i izbjegnu posljedice zbog neizvršavanja zakonske obaveze.

Zahtjev za potpisivanje ugovora može se preuzeti na sajtu CEDIS-a (www.cedis.me) u dijelu CEDIS i korisnici u rubrici Zahtjevi i ugovori.

Za sve dodatne informacije korisnicima su na raspolaganju  kontakti:

• Nikšić 067/250-292
• Podgorica i Cetinje 020/408-325
• Berane i Rožaje 067/258-921
• Bar 030/312-835( lokali 115 i 206)
• Budva 033/458-967
• Ulcinj 067/ 622-401 i 067/250-533
• Kotor 067/279-715
• Tivat 067/302-123
• Hercg Novi 067/302-100
• Bijelo Polje, Kolašin i Mojkovac 067/642-975
• Pljevlja 067/644-639
• Žabljak 052/300-066

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio