Premijer obišao radove na DV “Slap Zete”

Premijer Duško Marković sa saradnicima, obišao je DV 10 kV “Slap Zete” i tom prilikom, dobio je potrebne informacije o karakteristikama dalekovoda, razlozima zbog kojih je ovaj dio mreže odabran za revitalizaciju kao i benefitima nakon završetka radova.

Po završetku revitalizacije koja je za Slap planirana do kraja godine, preko 1000 korisnika imaće znatno sigurnije i pouzdanije napajanje električnom energijom.

Dalekovod je dug oko 46 kilometara, ima 569 stubnih mjesta i pripadajućih 35 trafostanica.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio