Radovi završeni u predvidjenom roku

CEDIS je završio radove na polaganju kablova i uvođenju u objekte trafostanica, čime su aktivnosti na uklapanju trafostanice 35/10 kV „Novi Ulcinj“ okončani u predviđenom roku. Naročito ističemo da su sve površine koje su raskopane radi polaganja kablova dovedene u provobitno stanje.

Takođe, CEDIS je pokrenuo proceduru dobijanja saglasnosti za privremeni pogon, a paralelno je formirana komisija za tehnicki prijem kablova. Kablovi su naponski ispitivani i ne očekuju se problemi tokom buduće eksploatacije.

 

Još jednom podsjećamo da gradnjom ovog objekta direkno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati 3073 potrošača sa područja: Pinješa, Nove Mahale, Metriza, Prisana, Starog Grada, kao i hoteli Albatros, Mediteran i Holegro. Takođe, bolje napajanje može očekivati i 5527 potrošača sa područja užeg gradskog jezgra , usljed rasterećenja trafostanice 35/10kV “Grad”, koja godinama unazad tokom špica sezone radi u režimu preopterećenja.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio