Nova elektronska brojila, od ponedjeljka do petka, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Bar 22.04. – 23.04.

– Nišice

– Dobra Voda

– Pod Glavicom

– Marin Ploče

– Dubrava

– Ujtin potok

– Veliki Pijesak

Bar 24.04. – 25.04.

– Šušanj

– Put ka staroj školi

– Kod rasadnika

– A. Djedovića

– Carevići

Tivat 22.04. – 25.04.

– Krašići

– Radovići

– Risanska

– Balkanska

– Čakalova

– Šabačka

– Trg Magnolija

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio