Nova elektronska brojila, od ponedjeljka do petka, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Podgorica 18.02. – 19.02.

– Kakaricka gora

 

Ulcinj 18.02.

– Banjalučko naselje

– Štojski bunar

– Beogradsko naselje II

– Donji Štoj

 

Ulcinj 19.02.

– Donji Štoj

– Velika plaža

– Ćirovići

 

Ulcinj 20.02.

– Štoj

– Velika plaža

– Ulcinjsko polje

– Đerane

– Bulevar Maršala Tita

 

Ulcinj 21.02. – 22.02.

– Stari grad

 

Kotor 20.02. – 22.02.

– Škaljari

– Risan

– Morinj

– Kostanjica

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio