Nova elektronska brojila, od ponedjeljka do petka, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Podgorica 17-21.06.

-Viktora Igoa

-Emila Zole

-Radosava Popovića

-Franca Rozmana

-Murtovina

-Vuka Mandušića

-Casno-A

-Orijenska

-Prve Proleterske

-Žabljačka

-Nikole Lopičića

 

Tuzi 17.06.

-Vladne

-Lekovići

 

Tuzi18.06.

-Sukuruć

-Kodra Budan

 

Tuzi  19.06.

-Kodra Budan

-Sukuruć

 

Tuzi 20.06.

-Kodra  Budan

-Akšabanovići

-Ramza Ćaf

 

Danilovgrad 21.06.

-Klikovače

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio