Nova elektronska brojila, od ponedjeljka do petka, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Danilovgrad 25.11. – 29.11.

– Donji Kokoti

 

Bijelo Polje 25.11. – 29.11.

– Bistrica – Žilja

 

Bijelo Polje 28.11. – 29.11.

– Kostenica

– Bistrica

– Pobretići

– Centar

– Turava

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio