Nova elektronska brojila, od ponedjeljka do petka, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Nikšić 14.10. – 15.10.

– Grahovo

– Vuka Karadžića bb

– Bobova ulica bb

– Trg Save Kovačevića bb

 

Nikšić 15.10. – 16.10.

– Grahovo

– Njegoševa

– Čeline

– Njegoševa 18

– R. Dakića

 

Nikšić 17.10.

– Grahovo

– Podkuraj

– Alekse Backovića 115

– Gornje Polje

– Vojvode Ilije 3

 

Nikšić 18.10.

– Grahovo

– Gornje Polje

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio