Reagovanje povodom izjave Demokrata

I pored želje i politike CEDIS-a da ne učestvuje u dnevno-političkim pitanjima, prinudjeni smo da u cilju zaštite ugleda kompanije reagujemo na objavu Demokrata o “skandaloznoj podjeli stambenih kredita pred kraj mandata”.

Prije svega, javnost informišemo da je navedenom objavom namjerno ili slučajno “zaboravljeno” da se pomene da CEDIS, u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba rješava ovo pitanje svim zaposlenima, a ne samo članovima menadžmenta i zaposlenim na radnim mjestima od značaja za Poslodavca. Za četiri godine, otkad CEDIS posluje izdvojeno iz EPCG, riješeno je stambeno pitanje za 214 zaposlenih, od kojih su samo 32 zaposleni koji su na radnim mjestima od značaja za Poslodavca. Od ukupnog iznosa sredstava koja su, u skladu sa obavezom CEDIS-a iz Kolektivnog ugovora, izdvojena u ovu svrhu, 81 odsto sredstava je dodijeljeno zaposlenima, dok je 19 odsto dodijeljeno članovima menadžmenta, ili zaposlenima na radnim mjestima od značaja za Poslodavca. Zbog ovakvog odnosa prema zaposlenima je CEDIS prepoznat kao kompanija koja i na taj način pokazuje društvenu odgovornost. Ova praksa ne predstavlja nikakvu tajnu “koju treba otkriti”, već višedecenijsku praksu sistema iz kojeg je CEDIS proistekao, kao i praksu najboljih crnogorskih konpanija, ali i neprofitnih institucija kao sto je Univerzitet, sudovi i sl. Stambene potrebe se ne rješavaju “iz džepa gradjana” već iz višemilionskog profita kompanije, a za dobar rezultat poslovanja je, izmedju ostalog, zaslužan i menadžment, kao i svaki zaposleni. Čudno je i da se u navedenoj objavi spominje da se radi o poslednjem mjesecu mandata menadžmenta, jer menadžment o tome nije obaviješten, a svoje obaveze prema zaposlenima će, kao i do sada, do zadnjeg dana mandata (kad god to bilo) izvršavati u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

Crnogorski elektrodistributivni sistem, od osnivanja, kao odgovorna kompanija vodi brigu o svim zaposlenima, za šta je i nagrađivan 2018. godine, između ostalog i po pitanju rješavanja stambenih potreba. Rješavanje stambenih pitanja svih zaposlenih se sprovodi svake godine, od 2017, u skladu sa Kolektivnim ugovorom, koji je potpisan sa reprezentativnim sindikalnim organizacijama, te nije nešto što se dešava pred nečiji početak ili kraj mandata, već onako kako je to predvidjeno internim aktima koja će, nadamo se, poštovati svaki menadžment.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio