Reagovanje povodom izjave SNP-a o zapošljavanju u CEDIS-u preko programa ZZZCG

Povodom izjave SNP-a o učešću Crnogorskog elektrodistributivnog sistema u Programu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore „Osposobljavanje za rad kod poslodavca“ za 2022. godinu, radi crnogorske javnosti ističemo da je CEDIS kompanija koja želi da dodatno kadrovski ojača kapacitete, jer nam je namjera da se u realizaciji projekata oslanjamo na sopstvene snage.

Imajući u vidu činjenicu da na tržištu rada nema dovoljno radne snage koja je potrebna CEDIS-u i da je jedan dio poslova do sada bio autsorsovan, ovaj Program je bila prilika da naša kompanija dobije kadar koji će imati znanja, vejštine i kompetencije za obavljanje određenih poslova, a radi se o zanimanjima III i IV nivoa kvalifikacija. Pored toga, zapošljavanjem lica koja se duže nalaze na evidenciji ZZZCG, kao odgovorna kompanija dajemo doprinos smanjenju stope nezaposlenosti i to na način što će se nezaposleni koji su imali prepreke za ulazak na tržište rada zbog nedovoljne osposobljenosti za određene poslove, kroz ovaj Program obučiti u CEDIS-u i povećati mogućnost za zapošljivost.

U CEDIS-u potreba za radnom snagom III i IV stepena odavno postoji, ali je problem manjak dobro obučene radne snage te stručne spreme na tržištu rada, pa je jedan dio poslova, kao što smo već rekli, prepuštan eksternim izvođačima, što nije naš cilj, jer želimo da projekte, posebno one višemilionske na izgradnji, revitalizaciji i održavanju mreže i objekata realizujemo sa zaposlenima koji su dio CEDIS porodice.

Najveći broj zaposlenih u Kompaniji, čak njih, 70 odsto su sa III i IV stepenom obrazovanja. Djelatnost kompanije je takva da zahtijeva angažovanje zaposlenih ovog obrazovnog nivoa, koji svojim profesionalnim, odgovornim i stručnim odnosom grade i održavaju elektrodistributivnu mrežu i objekte. Dio tog tima od 4. marta je i njih 19 koji se do 3. septembra osposobljavaju kod nas preko Programa „Osposobljavanja za rad kod poslodavca“.

Dakle, još jednom naglašavamo da je jedini razlog zbog kojeg se CEDIS prijavio na Konkurs obezbjeđenje nedostajuće radne snage preko osposobljavanja pojedinaca za samostalno obavljanje određenih poslova, a ne oni koje navodi SNP.

Zato nam je neshvatljivo je da neko ovako ozbiljan Program pokušava politizovati, posebno u vremenu kada posljedice pandemije COVID-19 i globalne ekonomske krize negativno utiču na tržište rada i stopu zaposlenosti.

I na kraju da znate da je sinergija različitih obrazovnih profila i nivoa, stručnost, odgovornost i posvećenost ključ za uspješnu realizaciju aktivnosti u CEDIS-u.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me