Realizovan projekat vrijedan 626.000 eura

CEDIS je realizovao Projekat uzemljenja neutralne tačke u pet trafostanica 35/10kV, kojim je omogućeno kvalitetnije i pouzdanije napajanje električnom energijom naših korisnika. Vrijednost projekta je iznosila 626 hiljada eura, a njime su obuhvaćene četiri trafostanice naponskog nivoa 35/10kV sa primorskog područja (Dubovica, Miločer, Igalo i Grbalj), kao i trafostanica 35/10kV “Tuzi”.

“Projekat uzemljenja neutralne tačke u trafostanicama 35/10kV „Dubovica“ i „Miločer“, vrijedan je blizu 300 hiljada eura i pored toga što će  popraviti naponske prilike za preko 10 hiljada korisnika koji se napajaju iz tih trafostanica, stvoriće perspektivu za dodatni razvoj 10kV mreže, kao i mogućnost za priključenje novih korisnika – ističe Vojislav Vukadinović, koordinator Projekta u Budvi.

Ovaj projekat obuhvata i trafostanicu 35/10kV „Grbalj“, sa koje se napajaju 93 trafostanice naponskog nivoa 10/0,4kV, a doprinijeće poboljšanju kvaliteta naponskih prilika, stvoriti perspektivu za dodatni razvoj 10kV mreže i priključenje novih korisnika.

“Konzum koji se napaja sa trafostanice „Grbalj“ je u ekspanziji, evidentna intenzivna izgradnja ne samo stambenih, nego i turističkih i industrijskih objekata, pa će ovaj projekat imati vrlo pozitivan efekat na ovo područje” –  kaže Vladimir Perić kordinator Projekta za područje Kotora.

Uzemljenjem neutralne tačke dobiće se mnogo  mirniji i pouzdaniji rad distributivne mreže na području koje se napaja i iz trafostanice „Igalo“, koja je takođe uključena u Projekat.

“Ugradnjom novih modernijih zaštitnih uređaja i pripremom 10kV mreže u slučaju kvarova se sprečavaju oštećenja zdravih djelova mreže. Može se sa sugurnošću reći da uzemljenje neutralne tačke na 10kV mreži doprinosi povećanju kvaliteta isporuke električne energije i većoj bezbjednosti onih koji rade na distributivnoj mreži, kao i ljudi koji se kreću u njenoj neposrednoj blizini” – istakao je Milorad Samardžić, koordinator za Herceg Novi.

U sklopu ovog projekta, u navedenim trafostanicama su zamijenjeni stari i ugrađeni novi, digitalni relejni uređaji, koji obezbjeđuju viši stepen zaštite, što je osnova za poboljšanje pouzdanosti napajanja i blagovremenog isključivanja djelova mreže koji su u kvaru.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio