Realizovano skoro pola miliona investicija

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u januaru preuzeli ukupno 256.916.565 kWh električne energije, što je oko četiri odsto manje u odnosu na decembar i oko 14 odsto manje u odnosu na januar prošle godine.

Najviše električne energije, ili gotovo 41 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada i Cetinja (Region 2).

Prethodnog mjeseca je očitano ukupno 347.741 mjernih mjesta, ili 90 odsto od ukupnog broja (neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni). Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto.

Ekipe Sektora za održavanje su u januaru 1.243 puta intervenisale na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektro-energetskih objekata iznosila je oko 68 hiljada eura.

Takođe, tokom januara realizovani su investicioni projekti u vrijednosti od oko 478 hiljada eura. Prethodnog mjeseca završena je 248 hiljada eura vrijedna, zamjena i ugradnja transformatora u šest trafostanica 35/10 kV (Plužine, Ubli, Gradac, Mataruge, Njeguvođa i Barutana). U Kolašinu i Mojkovcu završeni su radovi na izgradnji i uklapanju u mrežu dvije trafostanice, čija ukupna vrijednost iznosi oko 165 hiljada eura (trafostanica 10/0.4 kV “PODBIŠĆE – D.SELO” u Mojkovcu i trafostanica 10/0,4kV „ LUG“ u Kolašinu). Završene su i rekonstrukcije dvije trafostanice u Ulcinju (TS “Sunce“ i TS “Radio Centar 2“), za šta je izdvojeno oko 35 hiljada eura. Tokom januara u Bijelom Polju je završena izgradnja niskonaponskih vodova iz nove trafostanice „Nikoljac“ (12.400 eura), dok je u Podgorici rekonstruisan niskonaponski nadzemni vod iz stubne trafostanice 10/0.4 kV “Plana” (12 hiljada eura).

Prethodnog mjeseca je na kompletnom području Crne Gore najavljeno 245 prekida u napajanju električnom energijom zbog planiranih radova na mreži. Prosječna dužina trajanja prekida iznosila je oko 2,63 sati. Podsjećamo da se planirani radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, dok se o terminima radova korisnici svakodnevno obavještavaju putem medija, internet i FB stranice.

Tokom januara na području Crne Gore je ugrađeno 381 novo, elektronsko brojilo. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 270 hiljada, čime je pokriveno oko 70 odsto konzuma.

Prethodnog mjeseca na distributivnu mrežu su priključena 432 nova korisnika.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 383 hiljade korisnika na području Crne Gore.

 

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio