U toku realizacija III faze

Crnogorski elektrodistributivni sistem drži korak sa planovima za ovu godinu u pogledu modernizacije mjerenja potrošnje električne energije. Od početka realizacije III faze Projekta ugradnje „pametnih“ brojila do sada još oko tri hiljade kupaca uvedeno je u sistem daljinskog očitavanja potrošnje. Kako je trećom  fazom predviđena instalacija 45 hiljada novih mjernih uređaja, realno je  očekivati da će se Projekat realizovati u planiranom roku, tj. do maja 2019.godine. U tom periodu u centralnoj regiji ugradiće se oko 15 hiljada brojila, u primorskoj 18 i u sjevernoj oko 12 hiljada brojila. Ovog puta multifunkcionalni mjerni uređaji implementiraju se uglavnom u prigradskim i gusto naseljenim ruralnim predjelima Crne Gore u kojima do sada nije bilo ugradnje. Realizacijom III faze projekta, vrijedne 39 miliona eura, oko 310 hiljada potrošača biće u sistemu daljinskog očitavanja potrošnje, što je oko 82 odsto.

Boris Cvetković, šef Centra za mjerenje, kaže  da je do sada završeno i blizu 10 hiljada inspekcija mjernih mjesta u preko 1oo traforeona u okviru kojih se određuje odgovarajući tip radova za mjerno mjesto i mrežu. Radovi se trenutno izvode u regionima 2, 3 i 6.  Uz rekonstrukciju i izmještanje mjernih mjesta i ugradnju novih ormara, vrši se i rekonstrukcija niskonaponskih mreža, odnosno dovođenje pripadajuće mreže u stanje koje može da podrži modernu tehnologiju za daljinsko mjerenje potrošnje električne energije.

-Zbog prateće rekonstrukcije niskonaponskih mreža i mjernih mjesta, realizacija ovog strateškog projekta doprinosi transformaciji elektrodistributivne mreže u modernu i energetski efikasniju, kao i poboljšanju kvaliteta i bezbjednosti u napajanju električnom energijom. Projekat će  omogućiti i kvalitetnije podatke o potrošnji, što je preduslov za racionalan razvoj i eksploataciju elektrodistributivnih mreža – kaže Cvetković.

Boris Cvetković

Prema njegovim riječima, snimaju se i geolociraju kompletni traforeoni i mjerni mjesta u Geografsko-informacionom sistemu (GIS), tako da će svi prostorni i tehnički podaci elektrodistributivne mreže biti objedinjeni u jedinstvenu bazu podataka. To će  znatno olakšati, planiranje i investiciono i tekuće održavanje i uvesti red u korišćenju distributivnog sistema.

Projekat je, da podsjetimo, pokrenut u decembru 2011. godine a od tada je ugrađeno preko 270 hiljada brojila, čime je u sistem daljinskog očitavanja uvedeno više od 70 odsto korisnika elektrodistributivnog sistema.

Cvetković ističe da analiza efekata korišćenja ove savremene tehnologije pokazuje da su rezultati pozitivni po svim parametrima. Kako se povećava broj potrošača u sistemu daljinskog očitavanja potrošnje, tako se u kontinuitetu smanjuju i gubici električne energije.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio