Ubrzo počinje gradnja trafostanice “Velje Brdo”

Crnogorski elektrodistributivni sistem zaključio je million i 16 hiljada eura vrijedan Ugovor o izvođenju radova na izgradnji trafostanice 35/10 kV “Velje brdo”. Projekat obuhvata izgradnju novog objekta trafostanice, ugradnju 35kV i 10kV vazduhom izolovanih postrojenja, zatim ugradnju transformatora (35/10kV 2 x 2,5MV), kao i uklapanje trafostanice u postojeću mrežu. Izvođač radova je “Eminent” doo Podgorica, sa podugovaračima kompanijama “Eurozox” i “GEOTIN MNE”.

Gradnjom ovog objekta direktno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati oko 1.300 korisnika sa područja: Rogama, Veljeg Brda, Vranjskih Njiva, Miletinih Njiva, Drezge, Radeće, dijela Zagoriča, Pipera … Takođe, bolje napajanje može očekivati i oko 300 korisnika sa područja Stare Zlatice, Smokovca i Doljana.

Infrastrukturna važnost nove trafostanice je posebno izražena imajući u vidu višegodišnji trend povećanja broja korisnika distributivne mreže na navedenim područjima, a otvara se i mogućnost za razvoj 10kV mreže i priključenje novih individualnih i stambeno-poslovnih objekata.

Dakle, realizacijom ovog projekta biće riješen problem preopterećenja dugih i nepouzdanih dalekovda “Danilovgrad” i “Vojni logor”, a formiranje nove napojne tačke je i preduslov za rasterećenje postojeće trafostanice 35/10kV “GORICA-B“. Dalekovod “Danilovgrad” biće reorganizovan u tri nova, značajno kraća 10kV voda, čime se postiže viši stepen sigurnosti i kvaliteta u isporuci električne energije za korisnike na području od Zagoriča do Veljeg Brda.

Očekujemo da će trafostanica “Velje brdo” biti puštena u pogon do kraja godine.

Pored ovog projekta, CEDIS je nedavno, potpisivanjem million i 800 hiljada eura vrijednog ugovora sa kompanijom Electro Team iz Budve, započeo realizaciju Projekta rekonstrukcije trafostanice 35/10kV “Kumbor”. Paralelno, Crnogorski elektrodistributivni sistem realizuje i 50 miliona eura vrijedne projekte revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže koji podrazumijevaju zamjenu dotrajalih djelova dalekovoda, trafostanica i ugradnju novih elemenata mreže na ruralnim područjima Crne Gore.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio