Uklopničari CEDIS-a upoznati sa novim SCADA sistemom CGES-a

U saradnji sa kolegama iz CGES-a, u ponedjeljak 20.marta, uklopničari Crnogorskog elektrodistributivnog sistema su upoznati sa novim SCADA sistemom te kompanije. U trafostanicama 110/10 kV Podgorica 3,4 i 5, kolege iz CEDIS-a su kratkom obukom dobile priliku da obnove postojeća znanja za rad u trafostanicama 110/10 kV ali i da rade sa jednim potpuno novim sistemom.

Među brojnim benefitima koje nosi nova SCADA, tim sistemom poboljšaće se nadrzor i upravljanje kao i sigurnost i pouzdanost rada prenosnog sistema Crne Gore u realnom vremenu.

U trafostanicama Podgorica 3, 4 i 5 uklopničari CEDIS-a upravljaju opremom koja je u vlasništvu CGES-a, pa ovakav vid aktivnosti, osim edukativnog karaktera i sticanja praktičnih znanja, doprinosi još boljoj komunikaciji i saradnji između dva energetska preduzeća.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio