Završen 2.6 miliona eura vrijedan projekat na primorju

Crnogorski elektrodistributivni sistem je uspješno okončao 2.6 miliona eura vrijedan projekat zamjene užeta na četiri 35kV dalekovoda sa kojih se električnom energijom napajaju djelovi opština: Herceg Novi, Budva, Bar i Ulcinj. Sprovedene aktivnosti su od izuzetnog značaja za obezbjeđivanje pouzdanijeg i kvalitetnijeg napajanja za preko 28 hiljada korisnika na turistički atraktivnom području, sa akcentom na period ljetnjeg opterećenja tokom sezone, uključujući i stvaranje preduslova za izgradnju novih elektroenergetskih objekata i priključenje novih korisnika.

Na 10,3km dugačkom 35KV dalekovodu „TS 110/35KV Bar – TS 35/10KV Sutomore“ izvršena je zamjena postojećeg provodnika sa novim (ACCC klase HTLS) veće prenosne moći za minimum 40% i na taj način su stvoreni uslovi za obezbjeđivanje pouzdanog i kvalitetnog napajanja za područje Sutomora, Đurmana i Čanja. Vrijednost radova na ovom dalekovodu iznosila je oko 1.3 miliona eura.

Zamjena užeta izvršena je i na 35KV dalekovodu “TS 110/35kV Ulcinj – TS 35/10kV Velika Plaža 1”, čime su obezbijeđeni uslovi za kvalitetnije napajanje korisnika na području zaleđa Velike Plaže i Ade Bojane. Takođe, projekat je obuhvatio i dalekovode 35KV “TS 110/35kV Markovići-TS 35/10kV Miločer” i “TS 110/35kV Podi-TS 35/10kV Topla”, čime se postiglo povećanje stepena kvaliteta u napajanju, kao i povećanje kapaciteta za priključenje novih objekata za dio Budve (dio Bečića, Kamenovo, Sveti Stefan, Petrovac i Buljarica) , kao i za dio hercegnovske opštine (Sutorina, Njivice, Žvinje, Industrijska zona, Ratiševina, Sušćepan, Trebesin, Mojdež, Gomila, Igalo – centar, Tatar bašta, Novosadsko, Stanišića Dubrava, Topla (1,2 i 3), Dom zdravlja, Institut dr Simo Milošević i granični prelazi Debeli Brijeg i Konfin). Za radove na ova tri dalekovoda CEDIS je izdvojio oko 1.3 milona eura.

“Ovom investiciom postigli smo mnogo. Naime, prevaziđena je limitiranost sa aspekta prenosa snage, i za izuzetno brojan konzum i turistički atraktivna područja koja tokom ljetnje sezone posjete desetine hiljada turista obezbijeđen je dodatni nivo sigurnosti i kvaliteta u napajanju električnom energijom. Riješili smo i problem ograničenosti u kapacitetima za priključenje novih elektroenergetskih objekata i većeg broja značajnih turističkih i stambeno-poslovnih objekata čija je gradnja u toku. Takođe, što je važno naglasiti, obezbijeđeno je i kvalitetno alternativno napajanje za određena područja”, istakli su iz CEDIS-a.

Radove na ovom projektu izvodio je Elektro Team doo Budva.

Osim ovog, od značajnijih projekata CEDIS trenutno radi na izgradnji trafostanice 35/10kV “Velje Brdo”, izgradnji 10kV postrojenja u trafostanici 110/10kV “Kličevo”, rekonstrukciji 10kV postrojenja u podgoričkoj TS 35/10kV “Centar”, dok je rekonstrukcija TS 35/10kV “Kumbor” u završnoj fazi. U toku su i pripremne aktivnosti za izgradnju trafostanice 35/10 kV “Duklo” u Nikšiću. Za realizaciju navedenih investicija izdvojeno je oko 5.6 miliona eura. Paralelno se realizuju aktivnosti u sklopu druge godine projekata revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže na ruralnom području širom Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova na projektima revitalizacije iznosi oko 26 miliona eura.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio