Servisne informacije za 17. i 18. jun

Planirani radovi na mreži za 17. i 18. jun

 

PONEDELJAK

 

 

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 17. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Veruše, ulica Bratonožićka i dio naselja oko groblja u Zagoriču, dio Goljemada, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka ulica i ulica Petra Miljanića, zgrade Kipsa, Iva Vizina.

– u terminu od 08:30 do 10 sati: Bulevar Ivana Crnojevića, zgrade na uglovima Bulevara I. Crnojevića i ulica Slobode i Balšića, dio Ul. Balšića i kvart između ulica Hercegovačke, Balšića, Miljana Vukova i Marka Miljanova (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 09 do 17 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat.

– u terminu od 10 do 11 sati: stadion Budućnosti (moguća kratktotrajan isključenja).

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: naselje pored gimnazije (Ul. Vaka Đurovića), zgrada PIO, dio Bulevara Ivana Crnojevića (od Milenijuma do Ul. Balšića), dio ulica Balšića, Slobode, Njegoševe, Hercegovačke i Bokeške (moguća kratkotrajna isključenja).

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zgrade KIPS-a, ulica Iva Vizina

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Komunice, Suk.

– u terminu od 07 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 17 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Grlića.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 09:30 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Krtine, Šljeme, Obljaj.

– u terminu od 09 do 12 sati: Oštrovac, dio Rubeža.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

 

Budva

– u terminu od 08:30 do 13:30 sati: lokali na dijelu Slovenske obale pored Pošte (potrošači pored restorana ”Jadran”, hotel Oaza ), dio naselja Slovenska obala i dio naselja Centar.

 

Kotor

– u terminu od 08 do 10 sati: dio potrošača u centru Perasta.

– u terminu od 09 do 11 sati: dio potrošača u Ramadanovićima (Muo).

– u terminu od 09 do 12 sati: Mečerov brijeg i dio potrošača u Tabačini prema Mečerovom brijegu.

 

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 12 sati: dio potrošača u blizini vrtića na Šištetu.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi Goražda i Prisoje.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Ivanje, Pavino polje – Draškovina, Ostrelj, Dio naselja Sutivan (od škole do kapele), Kneževići, Ribarevine.

– u terminu od 08 do 17 sati: Čokrlije, Vrh.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Padež, Smrčje.

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 16 sati: Podbišće, Krstac, Šundeci.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 11 do 15 sati: Dio ul. Podgoričke, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Brdo, preduzeće Mat Company, dio naselja Ševari i naselje Bajov potok, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, Krejino Vrelo, Pekara, naselje Židovići, naselje Ševari, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić, Komini – moguća isključenja u navedenom periodu u više intervala.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Nadgora.

 

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

 

UTORAK

 

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 18. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Draževina, Petrovići, naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra Miljanića, zgrade Kipsa, Iva Vizina.

– u terminu od 08:30 do 09:15 sati: RTCG (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 09 do 14 sati: Miletine Njive, Madra, dio Rogama, Vranjske Njive, naselje oko velike trafostanice u Zagoriču (PG1) – Piperska.

– u terminu od 09 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat.

– u terminu od 09:15 do 10 sati: dio Bloka 5 – preko puta hrama i oko doma zdravlja i dio Momišića – Ul. 18. jula, preko puta hrama i oko vrtića Pčelica (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 10 do 10:45 sati: Bazar, dio Bloka 5 preko puta Bazara i vrtić Suncokrili (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 11:30 do 12:15 sati: zgrade preko puta Sportskog centra i zgrade na Bulevaru Revolucije i u Ul. Ivana Vujoševića (moguća kratkotrajna isključenja).

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zgrade KIPS-a, ulica Iva Vizina

 

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Komunice, Suk.

– u terminu od 07 do 17 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 07 do 17 sati: Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno.

 

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: Berislavci, Plavnica i dio Bijelog Polja.

 

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Karabuškog Polja uz magistralu.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bukovik, Krtine, Šljeme.

– u terminu od 15:30 do 17 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Kneževići.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: dio potrošača u naselju Sveti Stasije prema Kotoru.

– u terminu od 10 do 12 sati: Osnovna škola, Vodovod, Carine, dio Male prema Bolnici.

Herceg Novi


-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Prizrenska ulica

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zagorje i djelovi Goražda i Šekulara.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Slijepač most, Rakita, Bojišta, Majstorovina, Strojtanica, Čokrlije, Vrh, Ribarevine.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Smrčje, Padež.

– u terminu od 10 do 19 sati: Kos 1, Kos 2, Željeznička stanica ‘Kos’.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Podbišće, Krstac, Šundeci, Gornji Lepenac.

– u terminu od 10 do 13 sati: Donja Štitarica.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 12 sati: Monter, Vektrina rasvjeta, zgrada pogranične policije, carinski terminal, Radosavac, restoran Balkan – moguća isključenja u navedenom periodu u više intervala.

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak.

– u terminu od 12 do 17 sati: Preduzeće Mat Company, dio ul. Oslobođenja, naselje Bajov potok, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Židovićima, Krejino Vrelo, Pekara, naselje Židovići, naselje Ševari, Sekcija za puteve, stovarište Tanjević, kamenorezačka radnja Rvović, otkupna stanica Spajić, Komini – moguća isključenja u navedenom periodu u više intervala.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Nadgora.

 

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 16/07/2024
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me