Servisne informacije za 20. i 21. mart

PONEDELJAK

 Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 20. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Tološa, ulicaTivatska i Boška Buhe, Škola “1 Jun” i dio Ulica Princeze Ksenije i Blažene Ozane, dio Progonovića, Vransjke Njive, Šujaci, ulica Đura Cagorovića.

– u terminu od 09 do 11 sati: Ulica Generala Sava Orovića, Veljka Jankovića, Goranska i Savska, Dio Buruma, Ulica Iveze Vukova, dio Ulica Vojvode Vasa Bracanova, Rehabilitacioni Centar.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, Sušica.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno, dio Novog Sela i dio Oraške Jame.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Gluvi Do.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobovići, Oštrovac, dio Rubeža, Koravlica, ul. Trebješka, ul. Školska, Ul. Rudarska, dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva, bulevar 13. Jul, ul. Trgovačka, Gračanička.

– u terminu od 09 do 12 sati: Neckom, Brlja, dio Studenaca.

 

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: iznad magistrale od 126 ulice, Biština i Ravanj.

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Baukovo u blizini Islamskog centra.

– u terminu od 09 do 13 sati: Nove zgrade preko puta Rimokatoličke Kategrale.

– u terminu od 09 do 17 sati: Markičići, Dvorište, Liše Potok, Kapraža, Zlatibor, Paviljon 7, Paviljon 10, Hotel Niš, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom Drina, Zagrađe, Biserna Obala, Pod Krš, Velji Grad, Crni Rt.

 

Budva

– u terminu od 09 do 14 sati: Buljarica.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Njegoševa ulica-dio potrošača.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dragalj i Lješevići.

– u terminu od 10 do 11 sati: Perast- područje od Jadran do izlaza prema Risnu.

 

Tivat

– u terminu od 08 do 18 sati: Dumidran- dio potrošača, Rahovići, Vrijes, Peani.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: Bijela- područje oko hotela Park.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Oblo Brdo.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Novo naselje, Fudbalski Stadion, Hala Sportova i dio ulice 29 novembar, djelovi Bubanja i Štitara.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Pašića polje, Lješnica, Malo polje.

– u terminu od 09 do 16 sati: Babića brijeg, Pavino polje, Voljavac, Njegnjevo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, ulice Voja Lješnjaka i Slobodana Penezića (Pruška), Rakonje, Grančarevo.

– u terminu od 09 do 17 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Jagoče, Crniš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Migalovica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Durutovac, Pčinja, Lugovi, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gacka, Štitarica 2.

– u terminu od 09 do 13 sati: Bjelojevići

– u terminu od 09 do 14 sati: Štitarica 1.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gostilovina, Juškovića potok.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Šarkinovića Lakat i dio Brezojevice.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gržice.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

 

UTORAK

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 21. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Škola “1 Jun” i dio Ulica Princeze Ksenije i Blažene Ozane, zgrada u ulica Milana Raičkovića i naselje oko nje, Liša, Golužba-ul Vladike Ruvina II Boljevića, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat i dio Lazina, Sušica, Kokotovac, dio Poglavica, Maljat.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Međice, Kula Lakića, Jelenak, Luke, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo, Studeno., dio Novog Sela i dio Oraške Jame.

 

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Dujeva.

 

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezovik, dio Gornjeg Polja, Neckom, Brlja, dio Studenaca i Prekića Polje.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Dučice, Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Plužina, Rosulja.

 

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: iznad magistrale od 126 ulice, Biština i Ravanj.

– u terminu od 08 do 14 sati: Naselje Baukovo u blizini Islamskog centra.

– u terminu od 08:30 do 11 sati: OGP, Nikšićka, Izbor, Agava, Zetagradnja, Lučka, C-11, D-5, B-14, Crnotravac, 13 Jul, GIK, Tržnica, Fleksibilna Zona, Prekookenaska grupa F, D-9, Partizanski Put grupa H, Trudbenik, Mimoza, Zukotrlica A2A, Bazen, Vitići, Anto Đedović, Novi pristan, Zupci, Mandarići, Sustaš, PodSustaš, Sušara, Boškovići, Vučković, Maksim, Ribnjak, Tuđemili.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe.

– u terminu od 09 do 11 sati: dio naselja Gornji Rastiš.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 14 sati: Orahovac -područje oko kafane “Kum” i Moskovska ulica.

 

Tivat

– u terminu od 08 do 18 sati: Dumidran- dio potrošača, Rahovići, Vrijes, Peani.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Đenovići- područje oko “pršut krivine”.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Rijeka Marsenića.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Ulice: Dušana Vujoševića, dio ulice 29 Novembra i naselje oko fudbalskog stadiona, dio Štitara.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Malo polje, Zaton,

– u terminu od 09 do 16 sati: Božovića polje, Grančarevo, Sutivan, Lozna, Voljavac, Kukulje, Malo polje-Klanac, Nikoljac, Ribnik, Rogojevići, Obrov, zgrade MUP-a i PIO-a.

– u terminu od 09 do 17 sati: Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kaševari, Kostići, Potoci, Dubovo, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Jagoče, Crniš, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje i Trešnjica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira i ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’).

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Štitarica.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gojakovići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornji Lepenac, Gornje polje – Podbišće i Žari – Razboj.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Boljni Bukelj.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 27/02/2024
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me