Servisne informacije za 21. i 22. novembar

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 21. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica i Lakići.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče , Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

 

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača na području Bjeliša i potrošači na području Ostrosa (centar Ostrosa).

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 10 sati: Zenelovići, Donji Kosići, Gornji Kosići, Bojke, Mide, Klezna.

– u terminu od 08 do 12 sati: Vladimirske Krute, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko polje, Mali Kaliman, Međureč.

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Vladimir.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Dobrota- područje oko Zrenjaninskog.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dub.

– u terminu od 10 do 11 sati: Kriva ulica.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Katun Rudo Brdo.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2 , dio naseljaTaluma.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07 do 17 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci.

– u terminu od 08 do 12 sati: Ličine.

– u terminu od 08 do 14 sati: Barice – škola.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ravna rijeka – Majstorovina, Cerovo 2, Grančarevo, Šipovice, Nedakusi, Ribarevine i Žurena.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Lug Vukićevića i Bulje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

– u terminu od 08 do 18 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 15 sati: Brezovac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Žari.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica, uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi sela Meteh i Brezojevice.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

– u terminu od 09 do 17 sati: Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Ćosovica.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

 

UTORAK

 

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 22. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Grada ulice Moskovska, 13 Jula, Vasa Raičkovića i Svetozara Markovića — Zgrade na uglu Ulica Svetoza Markovića i Vasa Raičkovića.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Lakići i Stanjevića Rupa.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice, Tara-Grab.

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče , Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

 

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: naselje Tomba.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača na području Bjeliša i potrošači na području Ostrosa (centar Ostrosa).

– u terminu od 09 do 14 sati: Naselje Dubrava iznad magistrale od ulice 106 nadalje.

 

Budva

– u terminu od 09:30 do 10 sati: Sotonići, Brčeli, Bukovik, Podgor, Bijele Poljane.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 10 sati: Zenelovići, Donji Kosići, Gornji Kosići, Bojke, Mide, Klezna.

– u terminu od 08 do 12 sati: Vladimirske Krute, Kamenički most, Leskovac, Dabezići, Mrkovsko polje, Mali Kaliman, Međureč.

– u terminu od 08 do 15 sati: naselje Vladimir.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Dobrota- podrčje oko Zrenjaninskog.

– u terminu od 09 do 12 sati: Zlatne Njive, Mečerov Brijeg.

– u terminu od 09 do 13 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova Ulica, Paprati, Šišići, Bućini, Lukavci.

– u terminu od 10 do 11 sati: Kriva ulica.

– u terminu od 10 do 13 sati: Dražin Vrt.

 

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Mojdež, Tijesni Klanac, Kulinovići.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jošanica, Japan, Krajišta i Miškovića Žar.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Petnjik.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07 do 17 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče.

– u terminu od 08 do 14 sati: Grubješići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Ravna rijeka, Pavino polje, Čokrlije, Mahala, Grubješići, Kičava, Pavino polje, Krstače, Biokovac, Bijeli potok, Vergaševići, Kovren, Gorice, Grab, Stožer, Bliškovo, Slatka, Pripčići, Kruševo, Pripčići, Orahovica.

 

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine.

– u terminu od 08 do 15 sati: Rogobore, Bakovići, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica, Sjerogošte, Mioska.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Manastir Morača, Jasenova, Ocka gora, Andrijevo, Bogutov do, Međuriječje, Cerovica, Liješnje, Mrtvo Duboko, Smolice, Bulje, Trešnjica, Gornja Rovca, Velje Duboko, Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta, Đuđevina, Bare, Petrova ravan, Prekobrđe, Podi, Raičevine, Sela, Ulica, Uljari, Vrujca, Ravni, Crkvine.

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Krstac, Siga, Slatina, Jakovići, Pobrsijevići, Gojakovići, Jokići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva.

– u terminu od 08 do 17 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari.

– u terminu od 09 do 13 sati: Štitarica.

 

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Dolja.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Uže gradsko jezgro Petnjice, selo Johovice i dio sela Laze.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 10 sati: Ul. 20. novembra.

– u terminu od 09 do 17 sati: Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Selo Odžak, Alići, Vilići, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seošnica.

– u terminu od 10 do 12 sati: Ul. Mustafe Pećanin i Fetahovića Mahala.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 02/12/2022
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio