Servisne informacije za 24. i 25. maj

SRIJEDA

 

 

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 24. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Iveze Vukova-Kučki Put, ulica Franca Prešerna, Zagrebačka, Cerovice, Obala Ribnice u blizini škole na Draču.

– u terminu od 08 do 17 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Ulica Andrije Paltašićai i dio Ulica Neznanih junaka (dio potrošača).

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, dio Oraške Jame, dio Veljeg Brda i dio Vučice.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 09 sati: Sela Riječke Nahije.

– u terminu od 09 do 11 sati: Ljubotinj i Utrg.

– u terminu od 09 do 15 sati: Dolovi.

– u terminu od 09 do 19 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Ul. Bistrička, Ul. Bistrička 4, Ul. Bistrička 6, Ul. Široka, dio Dragove Luke.

– u terminu od 08 do 15 sati: Usputnica, Višnjića Do.

– u terminu od 09 do 12 sati: Ul. 18. Septembra, Ul. Petra Komnenića, Ul. 45, Ul. 79, dio Humaca.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Bajovo Polje.

 

Budva

– u terminu od 07:30 do 14 sati: Dio naselja Podbabac, Čučuci, Kamenovo.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dio naselja Kuljače, Manastir Duljevo.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Blizikuće, Tudorovići, Podličak, Čelobrdo, Man.Praskvica, HS Praskvica.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, dio naselja Donji Štoj (kod ulaza za plažu “Kopakabana”), dio naselja Bijela Gora (iznad nekadašnjeg građevinskog preduzeća).

 

Kotor

– u terminu od 09 do 14 sati: Dragalj.

 

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Pod Kuk i Markuševina.

– u terminu od 10 do 12 sati: Gornji Kalimanj.

– u terminu od 12 do 14 sati: Bogišići.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 19 sati: Sasovići, Presjeka, Opačica, Kućansko Polje, Avramovići, Nogulovići, Nakićenovići, Marići.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela Jošanica, Japan, Krajišta, Miškovića Žar, dio Trešnjeva.

– u terminu od 09 do 17 sati: Ulotina (dio).

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: gornji dio naselja Pešca.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Đorđija Stanića i zgrade: “Sjenička” i “Tri ćulafa” i Nedakusi.

– u terminu od 09 do 15 sati: Sutivan, Orahovica, Jablanovo, Požeginja, Mojstir, Dolac, Bistrica, Mirojevići, Boturići, Ušanovići, Žiljak, Gubavač, Pećarska, Rodijelja, Njegnjevo, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun.

– u terminu od 09 do 16 sati: Cerovo, Sutivan, Strojtanica, Pavino polje, Njegnjevo, Božovića polje, Rodijelja, Rasovo, Pripčići, Babića brijeg i Stožer.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ulice: Mojkovačka i Radoša Maškovića.

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Planinica.

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac, Juškovića potok i Slatina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Štitarica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornje Polje i Podbišće.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Lagatora.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jara, Hakanje, Gropa i dio Vojnog Sela.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14 sati: Razdolje.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac.

 

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela 2.

 

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

 

ČETVRTAK

 

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 25. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Stare Zlatice, ulica Đura Cagorovića, Liješta, zgrade u Ulica Pera Ćetkovića-prema kružnom toku.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Bregovi Mijovića, dio Oraške Jame, dio Veljeg Brda i dio Vučice.

 

Cetinje

– u terminu od 09 do 16 sati: Ulići.

– u terminu od 09 do 19 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane.

 

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio Bršna.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamensko.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Brezna.

 

Budva

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Naselje oko” Drvoart”-a, Naselje ” Palestina”, Dio naselja Markovići, Dio naselja Vještica – Boreti, dio naselja Kuljače, Vojnići, dio naselja Vještica – Boreti, dio naselja Kuljače, Manastir Duljevo.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, dio naselja Donji Štoj(kod ulaza za plažu “Kopakabana”), dio naselja Bijela Gora(iznad nekadašnjeg građevinskog preduzeća).

 

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari- područje u blizini tunela, Stari Grad- područje oko zgrade starog zatvora i Zavoda za zaštitu spomenika.

– u terminu od 10 do 11 sati: Orahovac –centar.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 19 sati: Sasovići, Presjeka, Opačica, Kućansko Polje, Avramovići, Nogulovići, Nakićenovići, Marići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Kumbor- kamp i područje oko hotela Kumbor.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14: sati: Sela Poda i Sućeska.

– u terminu od 09 do 17 sati: Dio Ulotine.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Naselje Luge (gornji dio).

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Bistrica-Farma, Bistrica-centar, Bistrica-Mirojevići.

– u terminu od 09 do 16 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci

Rasovo, Pavino polje, Stožer, Zaton, Božovića Polje, Gornja Crnča, Pripčići, Boturići, Gorice 1 i Grančarevo.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Međuriječje, Dragovića polje.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Smira.

– u terminu od 09 do 15 sati: Cerovica, Liješnje 1, Bablja greda.

 

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Lepenac, Gojakovići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Štitarica II, Žari – Razboj.

– u terminu od 09 do 15 sati: Donje selo-Podbišće i Feratovo polje.

– u terminu od 10 do 14 sati: Podbišće.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Lagatora.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Hakanje, Gropa i dio Vojnog Sela, dio sela Đurička Rijeka, selo Dosuđe.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac, Podgora.

 

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 17/06/2024
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me