Aktivnosti CEDIS-a doprinijele smanjenju gubitaka na mreži

Uprkos nelegalnoj gradnji, kao i samovoljno priključenim potrošačima na distributivnu mrežu, sa čime se naša kompanija bori već izvjestan vremenski period, Crnogorski elektrodistributivni sistem je u avgustu zabilježio gubitke na mreži u iznosu od 9,76 odsto. Ovaj podatak govori da je ostvareni nivo gubitaka niži za 0,63 procentna poena u odnosu na isti period prethodne godine, kada su oni iznosili 10,39 odsto.

Kada govorimo o gubicima za prvih osam mjeseci ove i prethodne godine, takođe se može konstatovati da su u ovoj godini oni niži za gotovo jedan procentni poen. Za prvih osam mjeseci ove godine gubici iznose 10,85 odsto odnosno 221.946,353 megavat sati (MWh), dok je za naznačeni period u prošloj godini iznos gubitaka bio 11,81 odsto (241.533,762 MWh). Kada ostvarenu uštedu od 19.622,78 MWh pomnožimo sa prosječnom cijenom MWh na referentnoj HUPEX berzi (€ 116,89) dolazimo do konačnog iznosa uštede od 2.293.706,98 €.

Takođe, uporedno sa prethodnim godinama, ostvarena ušteda u prvih osam mjeseci 2023. godine je 3.419.460,83 € u odnosu na 2021., te 4.804.824,80 € u odnosu na 2020. godinu.

Ključni faktori koji su doprinijeli zabilježenom smanjenju procenta gubitaka energije su sprovedene akcije u okviru Sektora za mjerenje CEDIS-a, što se prvenstveno odnosi na akciju nelegalnih potrošača, akciju kontrole gubitaka na trafo-reonima, kao i na Projekat proširenja III faze AMM-a. Sve ove akcije Sektora za mjerenje pratila su značajna ulaganja u mrežu na svim naponskim nivoima, prije svega revitalizacija srednjenaponske i niskonaponske mreže, rekonstrukcija niskonaponske mreže, početak pripreme mreže za implementaciju SCADA sistema kao i ostale aktivnosti u okviru CEDIS-a.

U periodu u kome se bilježi pad procenta gubitaka energije, kroz akciju nelegalnih potrošača (akcija podrazumijeva obilazak terena u cilju pronalaženja nelegalnih priključaka, njihova evidencija i implementacija kroz evidenciju nelegalnih potrošača) Sektor za mjerenje je dostavio nadležnim službama CEDIS-a preko 8 hiljada predmeta. Računajući vrijeme od druge polovine prethodne godine do danas, tim sprovedenim aktivnostima veliki broj potrošača sa nelegalnim priključcima na terenu je uključeno u redovni obračun utrošene energije. Time je povećana realizovana energija na brojnim trafo-reonima što podrazumijeva pad procenta gubitaka.

Ističemo, da su svi samovoljno priključeni potrošači bili aktivirani u bazi snabdjevača tokom ovog perioda, gubici bi za 2022. godinu bili niži za 0,36 procentna poena i iznosili bi 11,26 umjesto 11,62 odsto, dok bi za prvih osam mjeseci ove godine gubici bili niži za 0,32 procentna poena i iznosili bi 10,53, a trenutno su 10,85 odsto, odnosno 221.946,353 MWh.

Od početka prethodne do septembra tekuće godine kroz akciju kontrole gubitaka, koja podrazumijeva detaljan obilazak traforeona i utvrđivanje svih mogućih nepravilnosti na mjernim mjestima, napravljena su oko 400 obračuna neovlašćene potrošnje, odnosno obračunata je neovlašćena potrošnja koja, izražena u energetskim veličinama za taj period iznosi 7.975,964 MWh.

Na pad procenta gubitaka, osim obračuna napravljenih na osnovu zatečenih nepravilnosti, imalo je uticaja i izmještanje velikog broja mjernih mjesta na kojima nisu ustanovljene konkretne nepravilnosti, a koja su kroz logičke kontrole označena kao potencijalno sumnjiva.

Takođe, radovima u okviru Projekta proširenja III faze AMM-a započetih u avgustu 2022. izmješteno je preko trinaest hiljada mjernih mjesta ( zaključno sa tekućim mjesecom), što je imalo pozitivan efekat na smanjenje gubitaka energije na kandidovanim traforeonima.

Nelegalna gradnja znači i nelegalno priključenje i gubitke na elektrodistibutivnoj mreži. Postojeća infrastruktura se neplanski opterećuje, čime se povećavaju troškovi za održavanje i umanjuju efekti investicija. Na terenu, postupak otkrivanja i uvođenja nelegalnih priključaka u zakonom definisane okvire, predstavlja mukotrpan proces, koji zahtijeva i angažovanje značajnog broja zaposlenih. Za CEDIS, naročito u aktuelnim uslovima globalne nesigurnosti na tržištu energenata i nezapamćenih skokova cijena opreme za održavanje elektromreže, sve navedeno predstavlja ozbiljno finansijsko opterećenje. Takođe, borba sa ovim duboko ukorijenjenim i široko zastupljenim problemom zahtijeva i sistemsku podršku koja, po mom uvjerenju, nije dovoljna i dosljedna. Imajući u vidu navedene negativne aspekte, smatram da postignuti rezultati imaju posebnu vrijednost.“ – istakao je Vaso Zeković, rukovodilac Sektora za mjerenje u okviru CEDIS-a.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me