Čanj od danas dobija pouzdanije napajanje električnom energijom

Crnogorski elektrodistributivni sistem, danas (12.jula.2021.godine ) je pustio u rad novu trafostanicu 10/0.4 kV “Markičići” u Čanju. Taj objekat će značajno unaprijediti kvalitet napajanja električnom energijom naših korisnika u tom turističkom naselju a to podrazumijeva manji broj prekida i oštećenja naročito u periodu preopterećenja koja su aktuelna tokom špica sezone.

Vojislav Vukadinović, glavni inženjer za vođenje projekata u CEDIS-u, koji je pratio realizaciju projekta izgradnje i puštanja u rad trafostanice “Markičići” kazao je da je sve završeno pred početak glavne turističke sezone što je u skladu sa zacrtanim planovima.

-Trafostanica “Markičići” snage 1 x 630 kVA je montažno betonska sa spoljnim opsluživanjem i veoma je važan energetski objekat koji će umnogome poboljšati složene naponske prilike u ovom prepoznatljivom turističkom naselju i omogućiti adekvatan odgovor ubrzanom razvoju Čanja i priključenju novih korisnika.  Poseban akcenat je stavljen na kvalitetnom uklapanju u niskonaponsku mrežu što je  izgradnjom još 4 SKS izvoda realizovala Služba održavanja Regiona 4  –  pojašnjava Vukadinović.

Glavni inženjer u Službi održavanja Regiona 4, Milan Vojvodić dodaje da puštanjem TS 10/0.4 kV “Markičići” sa uklapanjem u 10 kV I 0.4 kV mrežu, direktno poboljšanje naponskih prilika već narednih dana mogu očekivati korisnici iz naselja Čanj 2 i Markičić.

-Takođe, novim energetskim objektom, umnogome će biti rasterećena postojeća trafostanica sa koje se napajaju ulica Čanj 2 i Smokvina ulica pa će i taj reon dobiti sigurnije i pouzdanije napajanje električnom energijom, kazao je Milan Vojvodić, koji je sa svojim kolegama uložio velike napore da se na  području Čanja održi stabilnost napajanja električnom energijom, naročito za vrijeme ljetnje turističke sezone.

Investitor izgradnje ovog energetskog objekta je CEDIS dok je vrijednost investicije 58.500,00 eura.

 

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me