CEDIS i Metalurško – tehnološki fakultet potpisali Sporazum o saradnji

Crnogorski elektrodistributivni sistem i Metalurško – tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore, koji obilježava 50 godina postojanja, potpisali su 26.septembra Sporazum o sardnji koji podrazumijeva primjenu i izučavanje modernih tehnologija za skladištenje električne energije, zaštitu životne sredine, upravljanje otpadom i slično.

Sporazum su, u dekanatu Metalurškog fakulteta, potpisali Vladimir Čađenović, izvršni direktor CEDIS-a i  prof. dr Veselinka Grudić, dekan MTF – a, a činu potpisivanja prisustvovali su i prof. dr Ivana Bošković- prodekan za nastavu, doc. dr Nebojša Tadić- prodekan za finansije, a ispred CEDIS-a Dušan Boričić, rukovodilac Sektora za unapređenje poslovanja i inovativne tehnologije i Miljan Knežević, referent za IMS i unapređenje poslovnih procesa.

Metalurško – tehnološki fakultet se, između ostalog, bavi sintezom i karakterizacijom materijala za skladištenje energije, što je za našu kompaniju vrlo interesanto zbog razvoja bnovljivih izvora energije, prvenstveno solarnih elektrana. Stoga je pravi čas za proširenje saradnje, koja je započela učešćem CEDIS-a u ljetnjoj školi CRESCENTO (CiRcular Economy Skills enhancement NeTwOrk), organizovanoj pod pokroviteljstvom Interreg Adrion.

Izvršni direktor Vladimir Čađenović izrazio je veliko zadovoljstvo zbog zaključenog sporazuma o dugoročnoj saradnji i istakao da je CEDIS-u izuzetno značajna saradnja sa naučno -obrazovnim institucijama u Crnoj Gori, jer znanje i praksa udruženi uvijek daju dobre rezultate. Povezivanjem operatora distributivnog sistema i Metalurškog fakulteta otvaraju se nove mogućnosti, kako za studente te naučno – obrazovne ustanove, tako i za stručnjake CEDIS-a koji će biti u prilici da sarađuju i zajedno učestvuju u projektima u cilju tehnološkog napretka naše zemlje.

-CEDIS je odavno prepoznat kao društveno odgovorna kompanija koja ulaže u znanje mladih, uvijek smo spremni da podržimo tehnološki razvoj i istraživanja. Ovaj sporazum je prvi korak u pravcu čvršće saradnje naše kompanije i vaše institucije u oblastima inovacija, primjene novih tehnologija i materijala, upravljanja otpadom, transfera znanja, organizovanja stručne prakse za studente i slično. Siguran sam da ćemo nastaviti da unapređujemo privredni i naučni potencijal Crne Gore  – kazao je Čađenović.

Prof. dr Veselinka Grudić kazala je da je ovo veliki dan za obje strane i da očekuje plodonosnu saradnju na planu izrade projektnih aplikacija, studija izvodljivosti i analiza, zajedničkog učešća i nastupa na međunarodnim tržištima, kao i na razmjeni informacija putem predavanja, prezentacija, zajedničkog učešća u organizaciji stručnih i naučnih skupova i sl.

-Ovaj sporazum biće samo prvi korak, ‘inicijalna kapisla’ za našu buduću saradnju. Poseban aspekt saradnje je oblast zaštite životne sredine, s obzirom da se na MTF – u školuje kadar iz ove oblasti, a u CEDIS – u je zaštita životne sredine sastavni deo strategije upravljanja kompanijom.

Zajedničko apliciranje na međunarodnim projektima značajno će doprinijeti poboljšanju laboratorijske infrastrukture, a saradnja sa elektoinženjerima mogla bi unaprijediti razvoj sistema za skladištenje energije – istakla je prof. Grudić i dodala da se ovim sporazumom  stvara mogućnost da se i stručnjaci CEDIS-a uključe u te projekte i daju doprinos razvoju novih tehnologija i iznalaženju najboljih rješenja u toj oblasti.

Nakon potpisivanja sporazuma uslijedio je obilazak laboratorija i upoznavanje sa laboratorijskom opremom kojom MTF raspolaže, te prijatan razgovor na temu aktuelnih istraživanja koja se rade na Fakultetu.

Obje strane su se složile da treba dalje unapređivati razvoj materijala za skladištenje energije, oblast koja se kroz projektnu aktivnost uspješno realizuje na MTF.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me