CEDIS OBILJEŽIO SEDAM GODINA POSLOVANJA

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), prigodnom svečanošću u Vinopodrumu Šipčanik, sinoć je obilježio sedmu godišnjicu samostalnog poslovanja.

Kako je kazao Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović, ova godišnjica se ne razlikuje mnogo od prethodne, jer se okolnosti poslovanja vezano za ekonomsku i energetsku krizu nijesu mnogo promijenile.

„ Period od prošlog do ovog rođendana bio je pun velikih poslovnih izazova za našu kompaniju. I pored brojnih problema koje su izazvali, prije svega, negativni uticaji globalne energetske krize koja predugo traje, CEDIS je uložio mnogo truda, znanja i sredstava da bi sistem radio pouzdano i efikasno. U tom smislu, kao strateška kompanija i važna karika elektroenergetskog sistema naše zemlje, postigli smo dobre rezultate u ostvarivanju svoje osnovne funkcije kao operatora distributivnog sistema – obezbjeđivanja pouzdanog i kvalitetnog napajanja korisnika električnom energijom“ – istakao je, između ostalog, izvršni direktor Vladimir Čađenović.

Ono što je posebno obilježilo godinu za nama jeste usmjerenost svih ljudskih i materijalnih resursa u pripremu ljetnje i zimske turističke sezone, sa čime možemo da se pohvalimo jer u tom periodu nijesmo imali nijednu havariju na mreži i svaki prijavljeni kvar krajnjih korinika sanirali smo u rekordnom roku, navodi Čađenović i dodaje da su pokazatelji takvi da smo u vrlo važnim segmentima poslovanja, kao što je smanjenje gubitaka, postigli istorijske rezultate i bili više nego uspješni odnosno da su nam gubici na rekordnoniskom nivou a sve u cilju dostizanja odobrenih gubtaka od strane Regulatorne agencije za energetiku.

„ I na kraju poruka da ćemo, uprkos preprekama, naporno raditi kako bismo dodatno unaprijedili poslovanje i povećali kvalitet usluge našim korisnicima. Pred nama su sve veći zahtjevi koje je potrebno ostvariti u kratkim rokovima, posebno vezano za sve veći broj aktivnih kupaca. Važno je da svako u velikom lancu CEDIS-a, od elektromontera na terenu do zaposlenih u pratećim službama, uvidi važnost svoje, ali i ostalih karika. Spremni smo da ujedinjeni i upućeni jedni na druge postižemo još bolje rezultate.“ – kazao je Čađenović

CEDIS je u javnosti prepoznat kao društveno-odgovorna kompanija, koja ne samo da izdvaja značajna sredstva za pomoć zajednici u kojoj posluje, već nastoji da se pozicionira kao oslonac na koji može dugoročno da se računa. Naša Kompanija je od osnivanja usvojila društveno odgovorno poslovanje kao zlatni standard. Samo u prošloj godini CEDIS je dao svoj doprinos kroz realilzaciju više od stotinu projekata iz oblasti obrazovanja, sporta, ekologije, nauke, zdravstva i kulture što je prepoznato od strane stučne javnosti pa je Crnogorski elektrodistributivni sistem krajem prošle godine dobio nagradu za društveno odgovorno poslovanje u oblasti “Briga za zajednicu” u kategoriji velika preduzeća, koju dodjeljuje Unija poslodavaca Crne Gore.

Za najboljeg radnika CEDIS-a ove godine izabran je glavni inženjer za vođenje projekata Marko Drobnjak, a za menadžera godine šef Službe održavanja Regiona 2, Nikola Živković. Osim glavnih, dodijeljeno je i osam specijalnih nagrada „Energija u srcu“, i to Veselinki Vuković, operateru za praćenje realizacije nabavnih ugovora – Sektor za komercijalne poslove, Filipu Vojinoviću referentu za odnose sa javnošću u Službi za korporativne komunikacije, Savu Raičeviću referentu za odnose sa krajnjim korisnicima III – Sektor za regulatorne poslove i odnose sa korisnicima; Savu Kažiću, tehničaru za pristup mreži u Službi za pristup mreži Regiona 2, Saši Marašu uklopničaru II u Službi za lokalno upravljanje mrežom Regiona 2, Miljanu Nenadiću glavnom inženjeru u Službi za relejnu zaštitu u Sektoru za održavanje 20 kV i 35 kV, Dimitriju Draškoviću specijalisti za imovinsko pravne odnose u istoimenoj Službi, Danilu Peroviću glavnom inženjeru za mjerenje u Sektoru za mjerenje Regiona 4.

Zaposleni godine, Marko Drobnjak, rekao je da je velika čast što je pored toliko kvalitetnih i vrijednih ljudi u CEDIS-u on izabran za najboljeg među njima u prošloj godini.

– Želim da se zahvalim sojim nadređenima i kolegama na izvanrednoj saradnji i podršci bez koje ne bi bilo ni ove nagrade. Privilegija je raditi u takvom okruženju – kazao je Drobnjak.

I Nikola Živković se zahvalio na nagradi za svoj dugogodišnji rad.

-Lijepo je kada se posvećen rad kruniše nagradom, a naroćito kada nagrada dolazi od kolega. Ona je i odgovornost više da se nastavi i bolje i jače. Hvala mojim kolegema, ova nagrada je jednako njihova koliko i moja – kazao je Živković.

I ostali nagrađeni zahvalili su kolegama koji su im bili podrška na putu do ovog uspjeha, istitčući da bez dobrog tima nema ni dobrog pojedinca. Ova priznanja rezultat su zajedničkog, posvećenog i odgovornog rada i motiv više u budućem radu.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me