Kreće treća faza revitalizacije seoske mreže

CEDIS je započeo 6,5 miliona eura vrijedne radove realizaciji treće faze Projekta revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže. Ovom fazom projekta je obuhvaćeno osam 10kV dalekovoda na ruralnom području širom Crne Gore: “Unač-Plužine”; “Jelenak-Danilovgrad”; “Vazdušni Tuzi-Tuzi-Pogodrica”; “Meteh-Plav”; “Gač-Ulcinj”; “Grbalj-Kotor”; “Rovca-Kolašin” i “Novakovići- Žabljak”. Selektovani su najzahtjevniji dalekovodi, sa najvećim brojem ispada i širim konzumnim područjem, a vodilo se računa i o proporcionalnoj zastupljenosti investicije  po regionima.

Posebnost treće faze Projekta podrazumijeva i punu angažovanost zaposlenih CEDIS-a na elektromontažnim radovima, čime su ostvarene značajne uštede.

Strateško opredjeljenje CEDIS-a jeste da se kompanija maksimalno osloni na sopstvene snage naročito u elektromonterskoj djelatnosti. Iza ove odluke stoje detaljne analize sprovedene kroz prethodne faze revitalizacije, a koje ukazuju ne samo na finansijske benefite, već i viši stepen efikasnosti naših elektromonterskih ekipa, upravo zbog poznavanja sistema i terena”, kazao je Vladimir Čađenović, izvršni direktor CEDIS-a, prilikom obilaska radova na revitalizaciji dalekovoda 10kV “Jelenak”, kojima je započeta treća faza Projekta.

Čađanović je posebno istakao složenost okolnosti uprkos kojima CEDIS istrajava na finansijski zahtjevnim investicionim projektima i podsjetio na krizu energenata i inflatorni talas koji

na globalnom nivou destabilizuju poslovanje distributera električne energije.

Mjesecima unazad, cijene energenata, materijala i opreme neophodnih za funkcionisanje sistema su visoke i nepredvidljive, što značajno komplikuje mnoge procese u Kompaniji.  Uprkos tome insistiramo na investicijama, odnosno na stvaranju dodatne vrijednosti, kao jedinom konstruktivnom odgovoru u kriznim uslovima. Ulaganjem u seosku infrastrukturu, obezbjeđujemo stabilno napajanje za desetine hiljada korisnika, ali i stvaramo preduslove za dinamičniji razvoj poljoprivrede i turizma na selu, odnosno odgovorno investiramo u projekte koji generišu dalji razvoj i upućeni su na javni interes”, zaključio je Čađenović.

Treća faza obuhvata revitalizaciju osam dalekovoda ukupne dužine oko 260 km. Projektom je predviđena zamjena dotrajalih djelova dalekovoda, trafostanica i ugradnja novih, visokokvalitetnih elemenata mreže. Nakon izvršene revitalizacije korisnicima se garantuje kvalitetnije, sigurnije i stabilnije napajanje električnom energijom, kao i smanjena frekvencija i dužina trajanja prekida na mreži.

Projekatom je predviđena ugradnja oko dvije hiljade drvenih stubova, 765 betonskih i oko 460  čelično-rešetkastih. Na odabranim dionicama biće zamijenjeno i 95 tona provodnika, uključujući i potpunu rekonstrukciju 130 trafostanica koja će obuhvatiti ugradnju novih ormana, usponskih vodova, transformatora i srednjenaponskih postolja za spoljašnju montažu. Treba imati u vidu da revitalizujemo neke od najzahtjevnijih desetkilovoltnih dalekovoda u Crnoj Gori, za koje su karakteristični česti ispadi, na kojima su potrebne složene intervencije i to na dugačnikm dionicama i teško pristupačnom terenu, naročito na sjeveru. Među benefitima koji su se iskristalisali kroz prethodne dvije faze, naročito bih istakao rasterećenje ekipa i uštede po osnovu smanjenog broja intervencija na zahtjevnom terenu tokom zimskih mjeseci, uključujući i pozitivan efekat na tehničke gubitke na revitalizovanoj mreži, što je jedan od strateških ciljeva Kompanije. Ubijeđen sam, posebno imajući u vidu posvećenost i stručnost ekipa CEDIS-a, da će posao biti obavljen besprekorno i u predviđenom roku”, kazao je Vuko Vukićević, rukovodilac Sektora za održavanje u CEDIS-u.

Podsjećamo da je CEDIS za revitalizaciju značajanog procenta elektromreže na ruralnom području gotovo svih crnogorskih opština, od 2019. godine izdvojio 34.8 miliona eura, odnosno oko 41 milion eura sa troškovima predviđenim za treću fazu projekta. Zahvaljujući ovom ulaganju i stručnom upravljanju projektom, do sada je rekonstruisano čak 1.230 km distributivne elektromreže, zamijenjeno blizu 11 hiljada stubova i značajno unaprijeđen kvalitet napajanja za oko 30 hiljada seoskih domaćinstava.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me