Mirsad Džudžević izabran na funkciju predsjednika Odbora direktora CEDIS-a

Odbor direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica (CEDIS) je 05. jula tekuće godine na I konstitutivnoj sjednici izabrao Mirsada Džudževića za predsjednika Odbora direktora kompanije.

U novom sazivu Odbora direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema su: Mirsad Džudžević, Rajko Radošević, Brankica Mosurović, Nikola Batrićević i Emir Sijarić.

Džudžević rođen je 1969. godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu i srednju školu, dok je osnovne  i master studije završio u Skoplju i Beogradu, nakon čega stiče zvanje master menadžera industrijskog menadžmenta.

Radnu karijeru započeo je u Minel d.o.o. Rožaje, gdje je bio direktor u periodu od 1996 – 2006. godine. Nakon toga, obavlja više značajnih funkcija kako u privredi, tako i u politici. Bio je direktor Bošnjačke stranke, predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, a potom i predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.

Bio je na poziciji menadžera u Bering d.o.o. Rožaje, obavljao je funkciju direktora Direkcije za izgradnju i investicije opštine Rožaje, a bio je i na funkciji predsjednika Odbora direktora Pošte Crne Gore.

Prije izbora za predsjednika Odbora direktora CEDIS-a obavljao je funkciju menadžera Opštine Berane.

Imao je zapaženo djelovanje u upravnim odborima Vik Rožaje, kao i UO Održavanje željezničkih voznih sredstava AD Podgorica.

Gospodin Džudžević posvećen je radu na projektima iz oblasti ljudskih i manjinskih prava gdje je bio uključen u više projekata. Završio je Ljetnju školu mladih lidera u Strazburu, Lilehameru i Briselu u organizaciji NDC.

Oženjen je i otac četvoro djece.

CEDIS se 30. juna 2016. godine izdvojio iz Elektroprivrede Crne Gore, od kada posluje kao samostalni pravni subjekat sa licencom za obavljanje poslova operatora distributivnog sistema. Osnovne djelatnosti CEDIS-a su: distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže i to je privredni subjekt koja distribuira električnu energiju za oko 430 hiljada korisnika na području Crne Gore.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me