Za nova brojila i modernizaciju mreže još 39 miliona eura

Crnogorski elektrodistributivni sistem  je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj danas potpisao Ugovor o realizaciji III faze Projekta modernizacije mjerenja potrošnje električne energije. Ugovor

Opširnije

Studenti posjetili trafostanicu Podgorica 4

Danas su studenti treće godine Elektrotehničkog fakulteta obišli  trafostanicu 110/10 kV Podgorica 4, i u praksi se upoznali sa materijom obuhvaćenom predmetom: Visokonaponska razvodna postrojenja. Njih

Opširnije

U posjeti novoizgrađenim malim hidroelektranama

Zaposleni u Sektoru za upravljanje mrežom u CEDIS-u su u utorak, 28.marta, posjetili novoizgrađene male hidroelektrane mHE „Piševska rijeka“ i mHE „Bradavec“. To je bila

Opširnije

Uklopničari CEDIS-a upoznati sa novim SCADA sistemom CGES-a

U saradnji sa kolegama iz CGES-a, u ponedjeljak 20.marta, uklopničari Crnogorskog elektrodistributivnog sistema su upoznati sa novim SCADA sistemom te kompanije. U trafostanicama 110/10 kV

Opširnije
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio