NEOPHODNA HITNA SISTEMSKA PODRŠKA

Posljednjih par mjeseci cijene elektromaterijala i opreme, neophodnih za funkcionisanje elektrodistributivnog sistema, su zbog globalne krize znatno porasle. Cijene koje su već visoke imaju tendenciju daljeg rasta, dok Zakon o javnim nabavkama, ne predviđa mogućnost usklađivanja koji bi ispratio aktuelne tržišne poremećaje.

Vuko Vukićević, rukovodilac Sektora za održavanje, kaže da su cijene elektromaterijala i opreme uvećane i do 100 odsto, zbog čega je CEDIS u velikom problemu.

Kao primjer navešću uže Al/Fe 35mm2 koje je prije ovog poskupljenja imalo cijenu od oko 2,75 eura bez poreza na dodatu vrijednost, a sada je njegova cijena oko pet eura bez PDV-a. Ovakav rast cijena direktno utiče na našu nabavku materijala, što opet utiče na samo održavanje elektrodistributivnog sistema. Ukoliko nedostaje matreijal, nema održavanja mreže koje je fundamentalno za pouzdanost napajanja – ističe Vukićević.

Trenutno nema naznaka nestašice određenog repromaterijala i opreme, međutim ukoliko potraje aktuelno stanje, ni ta mogućnost nije isključena, budući da dobar dio proizvođača smanjuje obim proizvodnje.

Naš glavni problem trenutno nije nestašica, već cijena određenog materijala koja je nerealna. Zbog toga je vrlo upitna ekonomska računica i opravdanost investicija, ukoliko se svi planirani projekti budu realizovali sa ovakvim cijenama. Da ne govorimo o tome kako je prvo kovid, a zatim aktuelna kriza “pogurala” i sve druge cijene u lancu i da su slični problemi pogodili gotovo sve sfere proizvodnje, distribucije i transporta. U održavanju za sada imamo problema sa užetom, samonosivim kablovskim snopom, ovjesnom opremon za SKS i armirano – betonskim stubovima – kaže Vukićević.

Ozbiljan problem predstavlja i status okvirnih sporazuma koje je CEDIS zaključio tokom prethodne godine, jer dobavljači odustaju od poslova po tada ugovorenim cijenama. Predmet ovih ugovora su: samonosivi kablovski snop, armirano betonski, drveni, čelično rešetkasti stubovi, izolatori, transformatori, trafostanice itd. Sličan je status ugovora koji za predmet imaju građevinske radove na izgradnji objekata, radove na održavanju mreže, usluge obezbjeđenja objekata …

Cijene elektromaterijala i opreme, kao i građevinskog materijala su porasle od 40 do 100 odsto, a u neznatno manjem obimu, taj rast prate i cijene radova i usluga, zbog čega dobavljači uglavnom zahtijevaju anekse ugovora na način što će cijene biti uvećene, kako bi ih  realizovali bez gubitaka. Zakon o javnim nabavkama, predviđa mogućnost izmjene ugovora o javnoj nabavci ukoliko je potreba za izmjenom nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi. Izmjenom se ne mijenja priroda ugovora, a povećanje vrijednosti ne može biti veće od 20 odsto vrijednosti prvobitnog ugovora. Treba napomenuti da postoji i određen broj okvirnih sporazuma i ugovora koji su zaključeni po ranijem Zakonu o javnim nabavkama koji nije prepoznavao institut izmjene ugovora o javnoj nabavci do iznosa od 20 odsto. U tim slučajevima naručilac ima ograničene opcije – istakao je Milutin Kusovac, rukovodilac Komercijalnog sektora u CEDIS-u.

CEDIS ulaže vanredne napore kako bi u aktuelnim uslovima održao investicionu aktivnost i u perspektivi korisnicima omogućio kvalitetno i sigurno napajanje električnom energijom. Prilikom razmatranja zahtjeva za aneksiranje postojećih ugovora, CEDIS nastoji da u zakonskim okvirima, dođe do održivog rješenja za obje strane, budući da bi posledice raskidanja ugovora iz aspekta dobavljača, ali i kompanije dodatno produbile aktuelnu krizu.

Takođe, postupak pripreme dokumentacije i sprovođenje tendera je, dakle, u određenoj mjeri zakomplikovan, zbog toga što se cijene materijala, opreme i radova mijenjaju u kratkim rokovima, a u CEDIS – u nastojimo da prilagodimo procijenjene vrijednosti javnih nabavki trenutnom stanju na tržištu, pa se potencijalnim ponuđačima upućuju zahtjevi za dostavljanje informativnih ponuda i skraćuje se rok za podnošenje ponuda. Nastoji se, u stvari, da se što bolje istraži tržište i skrati period od objave javne nabavke do zaključenja ugovora – zaključio je Kusovac.

Dakle, CEDIS preduzima sve mjere u domenu svojih nadležnosti kako bi amortizovao negativne posledice aktuelne krize, međutim potrebna je i sistemska podrška u cilju što hitnijeg pronalaženja rješenja, čak i u dijelu izmjene regulative, kako bi se opisane okolnosti prevazišle uz minimalne posledice po sistem i korisnike elektrodistributivne mreže.

Podsjećanja radi, sredinom prethodne godine počeli su drastični skokovi cijena na tržištu električne energije, a nakon ukrajinske krize, cjenovne turbulencije se ubrzano prelivaju i zahvataju gotovo sva međunarodna tržišta robe i usluga. CEDIS, godišnje investira desetine miliona u izgradnju novih objekata i mreže i nabavlja elektromaterijal i opremu milionske vrijednosti za održavanje elektrodistributivne infrastrukture.

                                                                                  Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me