Održana prva sjednica Odbora direktora CEDIS-a

Danas je u Podgorici održana prva konstitutivna sjednica Odbora direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica (CEDIS) na kojoj je za predsjednika Odbora imenovan Miodrag Čanović, za izvršnog direktora Zoran Đukanović i za sekretara kompanije Magdalena Vukčević.

Ovoj sjednici je prethodila jučerašnja sjednica Odbora direktora EPCG na kojoj je, u ime osnivača, imenovano pet članova odbora CEDIS-a. Po predlogu Vlade Crne Gore imenovani su Zoran Đukanović, Snežana Šljukić i Miodrag Čanović. Za članove Odbora, po predlogu strateškog partnera kompanije A2A, imenovani su Aleksandar Mitrović i Đorđo Kasaloti.

U skladu sa Zakonom o primjeni Sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore (Lex Specialis) člana ovog Odbora je i gospodin Dejan Mijović.

Podsjećamo da je Skupština akcionara EPCG, 23. juna, donijela odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica – CEDIS. Osnivač Društva je Elektroprivreda Crne Gore u kojem ima 100 procentno vlasništvo. Društvo će u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema Crne Gore obavljati djelatnost distribucije električne energije. Osnivač, prema pravilima Regulatorne agencije za energetiku, Društvu prenosi licencu za obavljanje poslova operatora distributivnog sistema. CEDIS je, izdvajanjem iz EPCG, ujedno postao jedna od najvećih kompanija u Crnoj Gori sa preko 1300 zaposlenih. Društvo je nezavisno pravno lice koja će imati upravljačku funkciju i za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom vrijednosti oko 280 miliona eura.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me