Požari ugrozili elektrodistributivne objekte i mrežu

Vatrena stihija i ovoga ljeta uzima svoj danak u Crnoj Gori. Osim imovine građana pred njom stradaju mreža i energetski objekti Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Svjedoci smo da radnje pojedinaca često dovode do požara širokih razmjera koji ugrožavaju elektroenergetske objekte i mrežu i uzrokuju dugotrajne prekide u napajanju korisnika električnom energijom, u nekim slučajevima i do 20 sati.

Naše ekipe, ulažu veliki napor da sačuvaju stabilnost elektrodistributivnog sistema i da svaki korisnik ima pouzdano snabdijevanje električnom energijom. Oni su uvijek na prvoj liniji da priskoče u pomoć službama i građanima, a u ovakvim okolnostima imaju prioritetan zadatak da od vatre sačuvaju elektroenergetsku mrežu i objekte, što im otežava ionako težak posao održavanja distributivne mreže. U pojedinim situacijama trebalo im je više od 20 sati dodatnog napora da otklone posljedice požara i uspostave uredno napajanje korisnika.

U požarima, do sada, je izgorelo preko 100 stubova različitih profila, ali i druge elektroenergetske opreme i to u opštinama: Podgorica, Cetinje, Nikšić, Plužine, Bar i Šavnik. Ukupna materijalna šteta na energetskim objektima i mreži će se utvrditi u narednom periodu, s obzirom da još uvijek ima aktivnih požara.

U nikšićkoj opštini požar je ugrozio niskonaponsku mrežu “Brestice” kao i dalekovod “Trubjela” na kojima se još uvijek utvrđuje šteta. Na dalekovodu 10 kV “Petrovići” izgorjela su tri portalna, jedan zatezni A stub kao i tri N11 stuba, dok je na niskonaponskoj mreži “Donji Obljaj” izgorjelo 29 stubova. Na teritoriji opštine Plužine danima je bio ugrožen dalekovod “Unač”, sa kojeg se napaja dio sela Pivske planine, na kojem su izgorela četiri stuba.

Tokom požara naviše štete je nanijeto na ditributivnoj mreži sa koje se napaja Katunska nahija. Prema prvim podacima izgorjelo je 15 nosnih stubova na niskonaponskoj mreži “Dolovsko korito”, na dalekovodu “Bijele poljane” jedan A stub, dva portalna i šest nosnih stubova. Na dalekovodu “Bata” izgorjela su tri portalna i šest nosnih stubova, dok je na niskonaponskim mrežama “Ubli” i “Prisoja” uništeno po pet stubova. Štetu od dva A stuba i šest nosnih pretrpjela je niskonaponska mreža “Izvori”.

Naglašavamo da je u velikom požaru u Baru, u mjestu Mrkojevići do posljednjeg trenutka bio ugrožen dalekovod 10 kV “Mrkojevići” na kojem su stradala četiri stuba. Dalekovod je od većih posljedica sačuvan nadljudskim naporima vatrogasnih službi i naših ekipa.

U šavničkoj opštini na 10 kV DV “Uskoci” u požaru su izgorela četiri stuba.

Apelujemo na građane da se savjesno i odgovorno ponašaju, te da svojim postupcima ne ugrožavaju prirodu, energetske objekte i mrežu i ne otežavaju posao našim ekipama koje ulažu veliki napor da sačuvaju stabilnost elektrodistributivnog sistema.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio