Školama donirano devet hiljada eura

 

CEDIS je u okviru društveno odgovornih aktivnosti donirao osam hiljada  eura podgoričkim osnovnim školama „Maksim Gorki“, „Savo Pejanović“ i „Radojica Perović“ i hiljadu eura Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi “Inž. Marko Radović”. Aktivnosti usmjerene na obrazovni sistem su godinama unazad nezaobilazni dio društveno odgovorne strategije CEDIS-a, sa  intencijom da se u narednom periodu podrška obrazovnim procesima dodatno osnaži.

Povodom donacija, Vladimir Čađenović, izvršni direktor CEDIS-a podsjetio je na brojne projekte koje je kompanija realizovala u saradnji sa crnogorskim školama i fakultetima:

 

Prije svega, CEDIS organizuje i finansira jedino državno takmičenje učenika crnogorskih srednjih škola iz oblasti elektrotehnike – Energija u žici. Prošle godine smo pokrenuli i projekat „Energija – podvučeno zelenom“ u okviru kojeg škole kandiduju „zelene“ projekte za dobijanje sredstava za njihovu realizaciju. Naročito smo ponosni na saradnju sa Elektrotehničkim fakultetom i Elektrotehničkom školom „Vaso Aligrudić“, sa kojima smo potpisali akte o sardnji, kako bi mladima omogućili sticanje specifičnih praktičnih i teorijskih znanja u okviru naše kompanije. Osim navedenog, brojni su i ugovori o donacijama zahvaljujući kojima su naše škole opremljene na savremeniji način. Želim da naglasim da je djelatnost CEDIS-a složena i zahtijeva angažovanje stručnjaka iz brojnih oblasti, zbog čega se i trudimo da intenzivno sarađujemo sa obrazovnim ustanovama u pravcu usmjeravanja i osposobljavanja mladih.“

Donirana sredstva u iznosu od tri hiljade eura u JU OŠ „Maksim Gorki“, će biti utrošena na modernizaciju kabineta informatike i tehnike, opremanje računarske sale, kao i na izvođenje dijela radova u fiskulturnoj sali. Ova osnovna škola, prema riječima direktora, Tigrana Dobrašinovića ulaže napore u pravcu organizovanja praktične nastave, kojom bi učenike zainteresovali za izučavanje matematike, fizike, tehničkog obrazovanja i informatike.

Zahvaljujući donaciji CEDIS-a, uveliko opremamo radionicu za tehničko obrazovanje. Nabavljena su dva velika radionička stola na kojima ćemo montirati alate za obradu drveta i jednostavnih metalnih konstrukcija. Osim toga, radimo i na adaptaciji prostorije u fiskulturnoj sali, pa će dio sredstava biti utrošen na postavljanje električnih instalacija i pocetak radova na zidovima i podovima“, istakao je Dobrašinović.

Zoran Đukić, direktor JU OŠ „Savo Pejanović“, je kazao da je važno da učenici usvajaju znanje na savremen način, zbog čega se ova škola i opredijelila za nabavku projektora.

Takođe i JU OŠ „Radojica Perović“, kako je istakla Snežana Tomanović, direktorica škole, će donaciju u iznosu od dvije hiljade eura utrošiti na nabavku računarske opreme.

U toku je nabavka laptopa i po dva štampača, projektora, platna za projektor i zvučnika. Ovo je vrlo važna donacija za našu školu i umnogome će olakšati procese rada kako nastavnicima i učiteljima, tako i učenicima“, izjavila je Tomanović.

Miloš Marović, direktor JU Srednja građevinsko-geodetska škola “Inž. Marko Radević”, se zahvalio Odboru direktora i izvršnom direktoru CEDIS-a na izdvojenim sredstvima i kazao:

Pomoć smo usmjerili na poboljšanje kapaciteta kompjuterske učionice, prije svega u cilju postizanja što kvalitetnije nastave za zanimanja koja se školuju, od kojih su neka deficitarna, a ključna za tržište rada. Kako se u školi implementira modularna nastava od septembra 2020. godine, a za koju je prijeko potrebna kvalitetna i moderna računarska oprema, od doniranih sredstava obezbijedili smo tri desktop konfiguracije bez periferija.“

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio