Uklopničari CEDIS-a upoznati sa novim SCADA sistemom CGES-a

U saradnji sa kolegama iz CGES-a, u ponedjeljak 20.marta, uklopničari Crnogorskog elektrodistributivnog sistema su upoznati sa novim SCADA sistemom te kompanije. U trafostanicama 110/10 kV Podgorica 3,4 i 5, kolege iz CEDIS-a su kratkom obukom dobile priliku da obnove postojeća znanja za rad u trafostanicama 110/10 kV ali i da

Opširnije