Udruženi u prevazilaženju krize

U Vili Gorica danas je u organizaciji Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, a povodom sedmog rođendana Kompanije, održan okrugli sto na temu: “Izazovi operatora distributivnog sistema u svijetlu energetske krize”. Ovoj značajnoj temi za operatore distributivnih sistema, doprinos su svojim izlaganjima dali učesnici Sanja Rikalo, direktor Direkcije za poslove operatora distributivnog sistema Elektroprivrede Republike Srpske, Dušan Vukotić viši analitičar za poslovne procese za upravljanje DEES iz Elektrodistribucije Srbije, dr Edin Arnaut, direktor Elektrodistribucije Zenica JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i predstavnik domaćina, koji je ujedno bio i moderator, rukovodilac Operativne direkcije Vladimir Ivanović. Događaju su prisustvovali i Premijer Crne Gore Dritan Abazović, Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović kao i  predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović kao i Državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija Admir Šahmanović.

Premijer Dritan Abazović pozdravljajući učesnike okruglog stola čestitao je 7. rođendan CEDIS-u i kazao da je ukupni energetski sektor u izazovnoj godini ostvario zavidne rezultate.

– Kada se čitava Evropa suočila sa velikom energetskom krizom i vrtoglavim cijenama energije na berzi, mi danas svjedočimo da EPCG ima preko 80 mil. eura na računu, da je energetski sistem stabilan, da su započeti novi energetski projekti i situaciju da smo jedna od rijetkih zemalja u Evropi koja u cijelom ovom periodu nije podizala cijenu električne energije i tako cijeli teret krize svalila na svoj menadžment i na poslovanje svojih  preduzeća a nikako na teret građana. Energetika će uz turizam u narednom periodu biti glavna grana ekonomije i u dobroj saradnji sa zemljama iz okruženja možemo brzo zajednički bilježiti uspjehe. Siguran sam da ćemo sa Okruglog stola dobiti nove zaključke kako bismo u narednom periodu najbolje iskoristili naše velike potencijale, zaključio je premijer Abazović.

Razmjena iskustava i prihvatanje dobrih praksi, kako je naglasio izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović, predstavlja ključni odgovor na neizvjesnost koju nosi kriza, kako bi poslovanje bilo uspješnije i stabilnije.

-Ovo je prvi put da CEDIS organizuje ovakvu vrstu događaja, gdje smo svi  okupljeni oko zajedničkog cilja a koji je , u konačnom, stabilan i pouzdan energetski sistem. Zadovoljstvo mi je što su danas sa nama kolege iz regiona, koji su svojim dolaskom i željom da učestvuju na današnjem Okruglom stolu u organizaciji Crnogorskog elektrodistributivnog sistema pokazale spremnost i odgovornost da, u vremenima krize, koja su  vjerujem za nama, zajednički prevazilazimo nastale posljedice i nalazimo nova rješenja za što uspješnije poslovanje naših kompanija, kazao je Čađenović.

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović, istakao je značaj zajedničkog djelovanja svih energetskih subjekata u prevazilaženju krize. Operator distribucije električne energije u Crnoj Gori je pretrpio najteži udarac krize koja nas je zadesila.

-CEDIS je krvotok ove države u energetskom smislu i zahvalni smo poslovodstvu na predanom radu u prevazilaženju velikih globalnih energetskih problema kako bi očuvali naš sistem.   Nakon ove faze očuvanja distrubutivnog sistema treba da pređemo u snažan investicioni ciklus jer svi planiramo vratiti značajne izvore električne energije a bez stabilnog prenosnog i distributivnog sistema mi ćemo biti na pola puta, kazao je Đukanović.

Državni sekretar Ministarstva kapitalnih investicija Admir Šahmanović, istakao je ulogu CEDIS-a u podršci energetskoj tranziciji i razvoju održivih izvora energije.

-Nastavak putovanja prema energetskoj tranziciji zahtijeva našu zajedničku predanost i saradnju. Nepredvidljivost troškova nabavke električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu imao je značajan uticaj na poslovanje CEDIS-a od sredine 2021. godine. Značajno je istaći da Ministarstvo kapitalnih investicija stoji čvrsto uz crnogorskog operatera distributivnog sistema i daje podršku daljem unapređenju njihovog rada, istakao je Šahmanović.

Kako je kazao Vladimir Ivanović, rukovodilac Operativne direkcije CEDIS-a, Crnogorski elektrodistributivni sistem jedan je od rjetkih u regionu koji nije povećao cijene svojih usluga u doba krize.

-Time smo zaštitili porodični budžet stanovništva od povećanih izdataka koje za sobom nosi porast cijene električne energije. Mi smo sve svoje kapacitete usmjerili na praćenje cijena na tržištu, kupovali kada je bilo povoljnije a Vlada je, izmjenama Zakona o energetici, omogućila da se pruži pomoć operatoru distributivnog sistema tako što je stvorila zakonski okvir da se cijene regulišu u doba kriza. Mislimo da smo dosad posao uradili kako treba i zaštitili imovinu preduzeća i građana bez povećanja cijene električne energije – zaključio je Ivanović.

Do cijene od 109 KM po kojoj se nabavlja energija za pokrivanje distributivnih gubitaka, ODS-ovi iz Republike Srpske došli su pregovorima sa Matičnim preduzečem, kazala je Sanja Rikalo direktor Direkcije za poslove operatora distributivnog sistema Elektroprivrede Republike Srpske.

-Izbijanje energetske krize te njena eskalacija usljed rata u Ukrajini, dovela je do neočekivanog porasta cijena električne energije na tržištu i tada energetska nezavisnost postaje prioritet svake državne zajednice. Nedostatak kadrova je sve izraženiji a nedostajuća sredstva za modernizaciju mreže mogu se obezbijediti samo iz eksternih izvora a uz otežavajuću okolnost jer energetska infrastruktura nije u rangu strateške pa je i dostupnost sredstva otežana, kazala je Rikalo.

Direktor Elektrodistribucije Zenica JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, dr Edin Arnaut, informisao nas je da je JP EP BiH d.d.-Sarajevo u periodu energetske krize donijelo poslovnu odluku da se cijena nabavke eleketrične energije za pokrivanje gubitaka ograniči na nivo koji je odobren od strane FERK-a.

-Regulator (FERK) je za 2022. godinu odobrio 19 % troška nabavke gubitaka u odnosu na ukupne prihode, a od strane JP EP BiH je ostvareno je 20 %. Tako da energetska kriza i drastičan porast cijena električne energije na svjetskom tržištu nisu značajnije utjecale na poslovanje JP EP BiH d.d.-Sarajevo. JP EP BiH u toku krize nije povaćavala cijene električne energije za kupce iz kategorije potrošnje “domaćinstvo” koja je manja od proizvodne cije elekrične energije. Razlika se pokrila izvozom viška elekrične energije na inostrano tržište, kazao je Arnaut.

Dušan Vukotić viši analitičar za poslovne procese za upravljanje DEES iz Elektrodistribucije Srbije, kazao je da su u ovom trenutku najviše posvećeni investicijama koje sprovodi država ali i da imaju veliki problem sa odlivom kadrova.

-Elektrodistribucija Srbije čini sve što je u njenoj mogućnosti da spremno dočeka predstojeću zimsku sezonu ali i narednu godinu, za koju svi prognoziraju da će takođe biti puna izazova. Nastavljamo sa razvojnim projektima i investicijama u skladu sa svojom funkcijom a prioritet nam je da damo punu podršku strateškim infrastrukturnim projektima države, zaključuje Vukotić.

Uz zaključak da moramo više biti upućeni jedni na druge, uspješno je završen prvi Okrugli sto u organizaciji CEDIS-a sa kolegama iz regiona.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me