Zahtjevi i ugovori

Ovdje možete preuzeti najbitnije zahtjeve i ugovore koji vam mogu biti od koristi.

Naknada štete

Ovdje možete preuzeti i odštampati:

- Procedura za sprovodjenje postupka po zahtjevima za naknadu štete

- Zahtjev za utvrdjivanje i naknadu štete

 

 

 

Pravo na naknadu štete kupci električne energije ostvaruju na osnovu opštih načela iz Zakona o obligacionim odnosima koji regulišu naknadu štete, Zakona o energetici Crne Gore, pri čemu je internim procedurama CEDIS-a do detalja regulisan postupak podnošenja zahtjeva za naknadu štete sa svim potrebnim obrascima i poukom o dokazima koje treba priložiti uz zahtjev.

Kontakt osobe putem kojih se korisnici mogu informisati i podnijeti uredno popunjene zahtjeve shodno Proceduri nadoknade štete po osnovu odgovornosti CEDIS-a iz djelatnosti su:

- Region 1 - Nikšić - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Nikšić, tel: 067/225-604, e-mail: sonja.perisic@cedis.me

- Region 2 - Podgorica, Danilovgrad, Tuzi, Cetinje - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Podgorica, tel 020/408-332, e-mail: iva.filipovic@cedis.me

- Region 3 - Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnjica - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Berane, tel: 051/246-725 , e-mail: danilo.masovic@cedis.me

- Region 4 - Ulcinj, Bar, Budva - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Ulcinj, tel: 067/278-774, e-mail: nikoleta.nrekic@cedis.me

- Region 5 - Tivat, Kotor, Herceg Novi - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Herceg Novi, e-mail: ljiljana.ljubisic@cedis.me

- Region 6 - Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Bijelo Polje, tel: 069/385-444, e-mail: vanja.gacevic@cedis.me

- Region 7 - Pljevlja, Žabljak - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Pljevlja, e-mail: gorica.bjekovic@cedis.me

Zaduženi referenti će se usmeno ili putem e-maila kontakta detaljno informisati o svim potrebnim radnjama na ostvarivanju prava na naknadu štete.

CEDIS ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti i preduzima sve korake i dogovore sa osiguravačem kako bi se proces prijema, obrade i odlučivanja po podnešenim zahtjevima, koji su opravdani, učinio maksimalno efikasnim.

Pravo po osnovu obeštećenja imaju svi korisnici električne energije kod kojih se utvrdi postojanje odgovornosti CEDIS-a za konkretne štete.

Za nadoknadu štete potrebno je dostaviti i validnu dokumentaciju kao dokaz o vrijednosti nastale štete, na osnovu koje će se izvršiti obračun iste.

U nastavku se nalazi obrazac prijave kojim se pokreće postupak za naknadu štete.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio