Zahtjevi i ugovori

Ovdje možete preuzeti najbitnije zahtjeve i ugovore koji vam mogu biti od koristi.

Naknada štete

Ovdje možete preuzeti i odštampati:

- Procedura za sprovodjenje postupka po zahtjevima za naknadu štete

- Zahtjev za utvrdjivanje i naknadu štete

 

 

 

Pravo na naknadu štete kupci električne energije ostvaruju na osnovu opštih načela iz Zakona o obligacionim odnosima koji regulišu naknadu štete, Zakona o energetici Crne Gore, pri čemu je internim procedurama CEDIS-a do detalja regulisan postupak podnošenja zahtjeva za naknadu štete sa svim potrebnim obrascima i poukom o dokazima koje treba priložiti uz zahtjev.

Mjesto predaje prijava za nadoknadu štete iz odgovornosti Društva i kontakt osobe cputem kojih se korisnici mogu informisati i podnijeti uredno popunjene zahtjeve shodno Proceduri nadoknade štete po osnovu odgovornosti CEDIS-a iz djelatnosti su:

- Region 1 - Nikšić - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Nikšić, arhiva, ili preporučeno na adresi: CEDIS Podgorica, Ivana Milutinovića 12 - Služba za vansudsko rješavanje sporova i osiguranje. Kontakt osoba: Vanja Mišnić, tel.020/408 - 332, mail: vanja.misnic@cedis.me.

- Region 2 - Podgorica, Danilovgrad, Tuzi, Cetinje - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Podgorica, arhiva, ili preporučeno na adresi: CEDIS Podgorica, Ivana Milutinovića 12 - Služba za vansudsko rješavanje sporova i osiguranje. Kontakt osoba: Iva Filipović, tel.020/408 - 332, mail: iva.filipovic@cedis.me.

- Region 3 - Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnjica - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Berane, Danilo Mašović, ili preporučeno na adresi: CEDIS Podgorica, Ivana Milutinovića 12 - Služba za vansudsko rješavanje sporova i osiguranje. Kontakt osoba: Danilo Mašović, tel. 051/246 - 725, mail: danilo.masovic@cedis.me.

 - Region 4 - Ulcinj, Bar, Budva - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS - Bar, arhiva, CEDIS - Ulcinj, Nikoleta Nrekić, ili preporučeno na adresi: CEDIS Podgorica, Ivana Milutinovića 12 - Služba za vansudsko rješavanje sporova i osiguranje. Kontakt osoba: Nikoleta Nrekić, tel. 067/278 - 774, mail: nikoleta.nrekic@cedis.me.

- Region 5 – Tivat, Kotor, Herceg Novi - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Herceg - Novi, arhiva, ili preporučeno na adresi: CEDIS Podgorica, Ivana Milutinovića 12 - Služba za vansudsko rješavanje sporova i osiguranje. Kontakt osoba: Nikoleta Nrekić, tel. 067/278 - 774, mail: nikoleta.nrekic@cedis.me.

- Region 6 - Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Bijelo Polje, Vanja Gačević, ili preporučeno na adresi: CEDIS Podgorica, Ivana Milutinovića 12 - Služba za vansudsko rješavanje sporova i osiguranje. Kontakt osoba: Vanja Gačević, tel.067 - 639 - 317, mail: vanja.gacevic@cedis.me

- Region 7 - Pljevlja, Žabljak - mjesto predaje Zahtjeva je CEDIS Pljevlja, e - mail: gorica.bjekovic@cedis.me, ili preporučeno na adresi: CEDIS Podgorica, Ivana Milutinovića 12 - Služba za vansudsko rješavanje sporova i osiguranje. Kontakt osoba: Danilo Mašović, tel. 051/246 - 725, mail: danilo.masovic@cedis.me.

Zaduženi referenti će se usmeno ili putem e-maila kontakta detaljno informisati o svim potrebnim radnjama na ostvarivanju prava na naknadu štete.

CEDIS ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti i preduzima sve korake i dogovore sa osiguravačem kako bi se proces prijema, obrade i odlučivanja po podnešenim zahtjevima, koji su opravdani, učinio maksimalno efikasnim.

Pravo po osnovu obeštećenja imaju svi korisnici električne energije kod kojih se utvrdi postojanje odgovornosti CEDIS-a za konkretne štete.

Za nadoknadu štete potrebno je dostaviti i validnu dokumentaciju kao dokaz o vrijednosti nastale štete, na osnovu koje će se izvršiti obračun iste.

U nastavku se nalazi obrazac prijave kojim se pokreće postupak za naknadu štete.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio