Potreban mi je privremeni priključak za električnu energiju. Kome da se obratim?

Ukoliko vam je potrebna električna enegija za organizaciju  dogadjaja od javnog značaja, potrebno je podnijeti Zahtjev za privremeni priključak lokalnoj Službi za pristup mreži.

Uslovi, način i postupak priključenja novih potrošača na distributivni sistem električne energije definisani su Procedurom za izdavanje rješenja o saglasnosti za priključenje  i zaključivanje ugovora o priključenju na distributivni sistem električne energije.

Da bi se izdalo rješenje o saglasnosti za priključenje korisniku koji priključuje privremeni objekat i da bi se sa njim zaključio ugovor o priključenju na distributivni sistem električne energije, neophodno je da on, u prvom koraku podnese zahtjev (naš formular koji popunjavaju službenici Službe za pristup mreži u nadležnom regionu svakog radnog dana u  vremenu predviđenom za rad sa strankama, tj. od 830 do 1030 sati) uz koji prilaže sledeću dokumentaciju:

  • odobrenje, odnosno saglasnost nadležnog organa o postavljanju privremenog objekta, odnosno akt nadležnog organa u kome se potvrđuje da saglasnost, odnosno odobrenje nijesu potrebni,
  • projekat izrađen od ovlašćene organizacije ( jednopolna šema sa bilansom snaga)
  • fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva ili izvod iz registra sa PIB-om i žiro računom za pravna lica
  • ovlašćenje zastupnika, kada zahtjev podnosi ovlašćeni zastupnik.

Zahtjev je potrebno podnijeti najkasnije 20 dana prije održavanja događaja.

Kontakti Službi za pristup mreži:

Region 1 (Nikšić) - ul. Ljube Nenadovića br. 30, Nikšić - 040/213-942
Region 2 (Podgorica, Danilovgrad, Cetinje) - ul. Ivana Milutinovića br. 4, Podgorica - 020/408-315
Region 3 (Andrijevica, Berane, Plav, Rožaje, Gusinje i Petnjica) -ul. Mirka Arsenijevića bb, Berane - 051/230-606
Region 4 (Budva, Bar, Ulcinj) - ul. JNA br. 10 - 030/312-835
Region 5 (Kotor, Tivat, Herceg Novi) - ul. Hercegovačke br. 55, Herceg Novi - 031/327-240
Region 6 (Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac) - ul. Volođina bb, Bijelo Polje - 050/487-168
Region 7 (Pljevlja, Žabljak, Šavnik) - ul. Božidara Žugića br. 1, Pljevlja - 052/300-066

Kome da se obratim u slučaju nestanka električne energije?

Kvar na mreži možete prijaviti našim dežurnim službama čije kontakte možete naći OVDJE.

Prilikom prekida napajanja oštećeni su mi aparati u domaćinstvu. Kako da nadoknadim štetu?

Sve o naknadi štete možete pročitati OVDJE.

Šta su gubici na mreži i zašto ih plaćam?

Distribucija električne energije nemoguća je bez tehničkih gubitaka usljed fizičkih procesa koji prate prenošenje struje od proizvođača do krajnjih korisnika. Visina tih gubitaka zavisi od tehničkih karakteristika mreže, njene konfiguracije, obima potrošnje i drugih faktora. Regulatorna agencija za energetiku priznaje tehničke gubitke do nivoa od 8,43 procenta i oni su dio cijene električne energije.

Osim tehničkih postoje i komercijalni gubici koji nastaju kao posljedica krađe električne energije i samovoljnog priključenja na mrežu. Ti gubici su isključivi trošak CEDIS-a i samo ga mi i plaćamo. Dakle razlika između ukupno ostvarenih gubitaka i tehničkih gubitaka pada direktno na teret naše kompanije.

U državama EU potrošači plaćaju gubitke od 4 do 12 odsto.

Želim da radim u CEDIS-u. Na koju adresu mogu poslati svoj CV?

Vaš CV možete poslati na adresu ljudski.resursi@cedis.me.

 

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio