Reagovanje izvršnog direktora CEDIS-a Vladimira Čađenovića povodom izjave člana Izvršnog odbora DPS-a Aleksandra Pavićevića

Umjesto da se u prazničnim danima bavimo temama koje nas kao društvo spajaju, a tiču se mira, sloge i bratkse ljubav na koje nas poziva

Opširnije

Rad u dane praznika

Tokom predstojećih praznika, u ponedjeljak, četvrtak i petak 3. 6. i 7. januara 2022.godine, u svim djelovima CEDIS-a obezbijeđeni su neophodni uslovi za stabilno funkcionisanje

Opširnije

CEDIS dio kampanje promovisanja potrošačkog zakonodavstva

Naljepnice sa QR kodom koji vodi na sajt www.potrosac.me su od danas istaknute na vidnim pozicijama u poslovnim prostorijama CEDIS-a rezervisanim za kontakt sa korisnicima.

Opširnije

Podrška stvaranju boljih mogućnosti za buduće energetičare

Crnogorski elektrodistributivni sistem i Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice potpisali su Ugovor o poslovnoj saradnji sa ciljem obavljanja prakse učenika. Tim vidom saradnje

Opširnije
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio