Čanj od danas dobija pouzdanije napajanje električnom energijom

Crnogorski elektrodistributivni sistem, danas (12.jula.2021.godine ) je pustio u rad novu trafostanicu 10/0.4 kV “Markičići” u Čanju. Taj objekat će značajno unaprijediti kvalitet napajanja električnom energijom naših korisnika u tom turističkom naselju a to podrazumijeva manji broj prekida i oštećenja naročito u periodu preopterećenja koja su aktuelna tokom špica sezone.

Opširnije