Rekonstrukcija trafostanice “Kumbor” u završnoj fazi

Radovi na rekonstrukciji trafostanice 35/10kV “Kumbor” ulaze u završnu fazu. CEDIS je za realizaciju ovog projekta izdvojio oko million i 800 hiljada eura. Nakon rekonstrukcije direktno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati oko 2.800 korisnika na području: Đenovića, Kumbora, Zmijica, Kišića i dijela Zelenike.

Područje hercegnovske opštine napajaju električnom energijom sedam trafostanica naponskog nivoa 35/10kV (“Baošići”, “Klinci”, “Igalo”, Herceg Novi”, “Topla”, “Bijela” i “Kumbor”), kao i trafostanica 110/35kV “Herceg Novi”. Rekonstrukcijom “Kumbora” kvalitet i pouzdanost u napajanju električnom energijom će biti na značajno višem nivou, a postiže se relaksacija kompletnog sistema naročito u periodu ljetnjeg opterećenja. Ova investicija je neophodan infrastrukturni preduslov za valorizaciju područja Kumbora, koje je prepoznato kao prestižna turistička lokacija, naročito nakon gradnje rizorta Porto Novi. Takođe, rekonstrukcijom “Kumbora” otvara se mogućnost za dalji razvoj mreže i priključenje novih korisnika.

 

Projekat obuhvata građevinsku rekonstrukciju postojećeg objekta trafostanice, zamjenu kompletnog 35kV i 10kV postrojenja, kao i ugradnju transformatora (35/10kV 2 x 12,5MVA). Izvođač radova je kompanija Electro Team DOO Iz Budve, sa podugovaračima Ekvidistanca DOO iz Bara i Europrojekt DOO iz Podgorice.

Radovi teku planiranom dinamikom i očekujemo ulazak u ljetnju sezonu sa rekonstruisanim objektom u pogonu. Prilikom izvođenja radova, posebno se vodi računa da zamjena postrojenja i ostale aktivnosti ne utiču negativno na kvalitet napajanja korisnika na području Kumbora.

Osim ovog projekta, na nivou primarne mreže u toku su i aktivnosti na realizaciji projekata izgradnje trafostanica 35/10kV “Velje Brdo” i “Duklo”, kao i projekat izgradnje 10kV postrojenja u trafostanici 110/10kV “Kličevo”. CEDIS je za realizaciju navedenih investicija izdvojio oko 4.3 miliona eura.

Paralelno, Crnogorski elektrodistributivni sistem realizuje i aktivnosti u sklopu druge godine projekata revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže na ruralnom području širom Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova na projektima revitalizacije iznosi oko 26 miliona eura.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio