Počela gradnja trafostanice u Ulcinju vrijedne dva miliona

Crnogorski elektrodistributivni sistem je počeo sa radovima na izgradnji trafostanice 35/10kV “Novi Ulcinj” čija ukupna vrijednost, uključujući i cijenu gradnje tri 35kV i sedam 10kV kablovskih vodova, iznosi oko dva miliona eura. Infrastrukturna važnost nove trafostanice je posebno izražena s obzirom na višegodišnji trend povećanja potrošača i potrošnje električne energije na području ulcinjske opštine, naročito tokom turističke sezone.

Gradnjom ovog objekta direkno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati 3073 potrošača sa područja: Pinješa, Nove Mahale, Metriza, Prisana, Starog Grada, kao i hoteli Albatros, Mediteran i Holegro. Takođe, bolje napajanje može očekivati i 5527 potrošača sa područja užeg gradskog jezgra, usljed rasterećenja trafostanice 35/10kV “Grad”, koja godinama unazad tokom špica sezone radi u režimu preopterećenja.

Realizacijom ovog projekta biće riješeno i ljetnje preopterećenje vazdušnog voda iz trafostanice 110/35kV “Kodre” do trafostanice 35/10kV “Grad”, a koje je posledica nekontrolisane gradnje objekata duž koridora pomenutog voda.

Važno je naglasiti da je ovaj objekat neophodan infrastrukturni preduslov, za dalju turističku valorizaciju opštine Ulcinj, odnosno za, sada već izvjesno povećanje hotelskih kapaciteta. Takođe, otvara se i mogućnost za razvoj 10kV mreže i priključenje novih individualnih i stambeno-poslovnih objekata.

“Novi Ulcinj” će biti instalisane snage 2x8MVA, sa ukupno 5 ćelija 35kV, dok će razvodno postrojenje 10kV imati 13 ćelija od kojih će 8 biti izvodne. U TS će biti ugrađena najsavremenija mikroprocesorska integrisana zaštita i upravljanje. Upravljanje trafostanicom će biti lokalno dok će će se u perspektivi moći upravljati i daljinski iz dispečerskog centra.

Izvođač radova je “Energomontaža “ AD Beograd, a završetak je planiran za 31. decembar tekuće godine.

Pored gradnje pomenutog objekta i pripadajuće mreže, tokom ove i naredne godine predviđeno je ulaganje od milion i 400 hiljada eura u izgradnju novih kablovskih vodova, kao i izgradnja novih TS 10/0,4kV u vrijednosti od 260 hiljada eura, te rekonstrukcija 22 postojeće, vrijedna oko 300 hiljada eura. Planirana je, takođe, rekonstrukcija 35/10kV trafostanica „Velika plaža 1“, „Velika plaža 2“ i „Grad“ u koju će biti uloženo oko 200 hiljada eura.

Investicije na području opštine Ulcinj, ali i u ostalim crnogorskim opštinama, potvrđuju odlučnost CEDIS-a, da djeluje u pravcu modernizacije i razvoja sistema za distribuciju električne energije u cilju pružanja što bolje usluge našim korisnicima.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me